Acreditarea Asociației “AURA 2010” Brăila a fost retrasă

0
1197

Corpul de control al ministrului Muncii și Justiției Sociale a făcut verificări la Asociația ”AURA 2010” Brăila, iar în urma neregulilor constatate a propus retragerea acreditării, precum și a licențelor serviciilor sociale. Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a dispus, prin ordin, aplicarea recomandărilor făcute de Corpul de control.

Echipa de control a constatat că serviciile sociale pe care le acordă Asociația ”AURA 2010”, în calitate de furnizor de servicii sociale, nu îndeplinesc cerințe de bază pentru a putea răspunde nevoilor beneficiarilor (spații de cazare inadecvate, personal insuficient, lipsa sălilor de mese, inexistența evidenței medicației administrate), dar  și că acestora le sunt încălcate drepturi fundamentale, precum : dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile, de a nu li se pretinde sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii, sau de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare.

 

În raportul corpului de control se arată că serviciile oferite de organizația nonguvernamentală menționată nu sunt eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului.

 

Dintre deficiențele constatate în ce privește calitatea serviciilor sociale oferite, amintim :

 • unele centre sunt supraaglomerate și funcționează fără a deţine avizele şi autorizaţiile legale,
 • găzduirea se face fără respectarea prevederilor standardelor minime de calitate,
 • beneficiarii mănâncă în pat sau pe noptieră deoarece în niciunul din centre nu au fost amenajate săli de mese,
 • personalul de specialitate este insuficient având în vedere numărul mare de beneficiari şi problematica cu care aceştia se confruntă,
 • mediul fizic nu este accesibil, sigur, funcţional şi intim,
 • Beneficiarii nu primesc servicii în conformitate cu contractul de furnizare a serviciilor sociale,
 • planurile de intervenţie/îngrijire şi asistenţă sunt identice pentru toţi beneficiarii de la toate centrele,
 • nu sunt desemnați responsabili de caz în niciunul dintre centrele controlate,
 • centrele nu au spaţii special amenajate/cabinete specializate pentru serviciile de recuperare/reabilitare funcţională a beneficiarilor,
 • evidenţa medicaţiei administrate nu se regăseşte în documentele sau registrele aflate la sediile centrelor controlate,
 • în unele centre au fost identificate alimente cu perioada de valabilitate expirată, care au fost distruse în timpul controlului,
 • beneficiarii/aparținătorii nu sunt informați și consultați cu privire la deciziile care îi privesc.

 

Echipa de control a mai constatat că sunt încălcate inclusiv unele drepturi ale beneficiarilor, respectiv:

 • de a primi serviciile sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire,
 • de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contract,
 • de a nu fi abuzați, neglijați,
 • de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile, sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii,
 • de a-și gestiona așa cum doresc resursele finaciare,
 • de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre politica și procedurile centrului și a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
 • de a fi informați cu privire la toate activitățile desfășurate în centru;
 • de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de servicii;
 • de a fi tratați individualizat pentru o valoare maximală a potențialului personal.

Decizia de retragere a acreditării, precum și a licențelor serviciilor sociale a fost luată ca urmare a faptului că în procesul de acordare a serviciilor, Asociaţia „AURA” 2010 Brăila a încălcat prevederi ale unor acte normative, precum Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și altele.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: