Guvernul a stabilit o durată minimă pentru pregătirea teoretică și practică, în cadrul programului de ucenicie la locul de muncă

0
553

Guvernul a modificat pe 30 august 2017, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005.

Hotărârea adoptată stabilește o durată minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, astfel:

  • 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare (corespunzator programului de 12 luni de calificare);
  • 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare (corespunzator programului de 24 de luni);
  • 080 de ore pentru nivelul 4 de calificare (corespunzator programului de 36 de luni).

Prin Legea nr. 164/2017 au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 279/2005, printre care:

  • majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia, la 1.125 lei/lună, din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita fondurilor alocate;
  • organizarea uceniciei la locul de muncă pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, stabilite conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin HG nr. 918/2013;
  • stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, astfel:

– 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

– 24 de luni, în cazul unei calificări de nivel 3;

– 36 de luni pentru o calificare de nivel 4.

  • finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă din fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.
loading...

Comentarii: