ApaVital: Obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare

0
806

În urma modificărilor aduse Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare, s-a introdus obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare, existente sau nou înființate, a tuturor utilizatorilor,fie ca sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv a celor care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Apa uzată nedeversată în sistemul de canalizare are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, avand consecințe grave ce pot duce la îmbolnăvirea populației.

În aceste condiții, ApaVital face apel către utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare, să inițieze demersurile de executare a instalațiilor interioare, pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care acestea există.

ApaVital precizeaza că nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Legea 241/2006 constituie contravenție și se sancționează, de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 4.000 lei.
Considerentele care au stat la baza adoptării acestor prevederi sunt atat de natură ecologică-mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și potențial poluatoare a solului și a aerului,cat si de natură tehnică -centralizarea apelor uzate şi curățarea acestora prin intermediul stațiilor de epurare duce la un randament energetic mult mai economic decât întreținerea şi curățarea bazinelor de stocare a apelor uzate.

Cât despre latura socială, ApaVital face referire la dezvoltarea sistemului de canalizare, care, prin confortul oferit utilizatorilor, conduce la o dezvoltare accelerată a comunităților, acestea devenind mai atractive, atât pentru investitori, cât şi pentru potențialii noi rezidenți.

ApaVital a implementat în aria sa de operare un proiect de investiții, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, care are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă şi canalizare în județul Iași. Scopul este acela de a se crea o infrastructură de apă și de canalizare la standarde europene de care să beneficieze toți utilizatorii din mediul urban sau rural.

ApaVital mai precizeaza că majoritatea utilizatorilor sai este racordată la noile conducte, fiind beneficiari ai investițiilor derulate atât de operator, cât și a celor derulate de UAT-uri.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: