„Credinţa” i-a trimis în judecată

0
738

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată,

în stare de libertate, a inculpatului SOMEŞAN ŞTEFAN, la data faptelor inspector şcolar general al Inspectoratul Școlar Județean (I.S.J.) Mureș, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
– abuz în serviciu dacă funcționarul a urmărit obținerea unui folos pentru sine sau pentru altul (2 fapte din care una în formă continuată),
– uzurparea funcţiei (2 fapte),

și sub control judiciar a inculpatului TAMASI ZSOLT – JOZSEF, director al unităţii şcolare denumită Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureş, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2014, dar și anterior, o fundație și-a manifestat interesul de a înfiinţa, în municipiul Tîrgu Mureş, o unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu profil vocaţional teologic romano-catolic şi predare în limba maghiară, interes materializat prin mai multe demersuri efectuate pe lângă primăria Municipiului Tîrgu Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.

În acest context, la data de 12 septembrie 2014, inculpatul Someşan Ştefan, în calitate de inspector şcolar general al I.S.J. Mureş, a emis, fără drept, o decizie prin care a dispus înfiinţarea, începând cu anul şcolar 2014-2015, a Liceului Teologic Romano – Catolic din Tîrgu Mureş, prin divizarea parţială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din același oraș şi transferarea claselor cu specializarea „cultul romano-catolic” care funcţionau în cadrul acestuia (4 clase cu un număr de 103 elevi) la unitatea şcolară nou înfiinţată.
În realitate, înființarea unităților de învățământ este atributul administrației publice locale și nicidecum al inspectoratelor școlare.

Acest demers al inculpatului a avut drept consecințe:
– vătămarea intereselor legitime ale unităţii de învăţământ divizată ilegal (diminuarea bazei materiale fără măsuri compensatorii etc.),
– vătămarea intereselor legitime ale elevilor de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkaş”, transferaţi la unitatea şcolară nou înfiinţată, a cărei înfiinţare a fost ilegală,
– crearea unui folos necuvenit fundaţiei respective, prin înfiinţarea în mod ilegal a unităţii şcolare mai sus menționate căreia i-a fost atribuită personalitate juridică.

În aceeași zi, inculpatul Someşan Ştefan a emis o altă decizie prin care începând cu data de 15 septembrie 2014, l-a numit în funcția de director al Liceului Teoretic Romano-Catolic pe inculpatul Tamasi Zsolt-Jozsef.

Ulterior, conştientizând caracterul ilegal al acestor decizii, inculpatul Someşan Ştefan a emis o altă decizie prin care a prorogat termenul prevăzut pentru înfiinţarea respectivei unităţi de învăţământ.

În continuare, la data de 26 ianuarie 2015, inculpatul Someşan Ştefan, cu încălcarea prevederilor legale, a emis, în numele I.S.J. Mureş, “Avizul conform privind reorganizarea reţelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2015-2016”, în care la poziţia 3 din tabel, a fost cuprinsă ilegal şi unitatea de învăţământ denumită “Liceul Teologic Romano-Catolic”.

De precizat este faptul că acest aviz nu îndeplinea nici pe departe condițiile legale, în cuprinsul său nefiind făcute precizări referitoare la modul de înfiinţare a noii unități de învățământ, la numărul de elevi, la profilul şi la structura unităţii de învăţământ nou înfiinţată prin divizare.

Mai mult, acordarea acestui aviz a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administraţie din cadrul I.S.J. Mureş, ca urmare a comunicării, de către inculpat, a împrejurării – nereale – că ministrul de resort de la acea vreme şi-ar dat acordul pentru înfiinţarea acestui liceu.

Pe baza acestui aviz conform, printr-o hotărâre de consiliu local a fost aprobată reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2015-2016, în care la poziţia 3 a fost introdus Liceul Teologic Romano-Catolic, ceea ce a condus la producerea consecințelor menționate mai sus.

Ulterior, la data de 31 august 2015, deşi, potrivit normelor legale, inculpatul Someşan Ştefan nu deţinea prerogative care să vizeze înfiinţarea unor unităţi de învăţământ preuniversitar (ci doar de acordare a Avizului conform, la solicitarea formulată de către autorităţile administraţiei locale) şi nici prerogative pe linia autorizării provizorii de funcţionare ori acreditării unor astfel de unităţi de învăţământ, acesta a emis fără drept, în numele I.S.J. Mureş, o decizie prin care dispus, printre altele:
– înfiinţarea Liceului Teologic Romano–Catolic prin divizarea parţială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” şi a Colegiului Naţional „Unirea” Tîrgu Mureş,
– transferarea filierei vocaţionale profil teologic, specializarea cultul romano-catolic de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” la unitatea şcolară nou înfiinţată,
– transferarea claselor I-VIII de la Colegiul Naţional „Unirea” la acest nou liceu,
– transferarea autorizării de funcţionare provizorie/acreditare acordate de Ministerul Educației Naționale Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” şi Colegiului Naţional „Unirea”, respectiv a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea, către unitatea şcolară nou înfiinţată Liceul Teologic Romano – Catolic.
În împrejurările de mai sus, ambii inculpaţi au permis, cu bună ştiinţă, funcţionarea neautorizată provizoriu şi neacreditată a unităţii de învăţământ denumită „Liceul Teologic Romano-Catolic” Tîrgu Mureş, pe parcursul anilor şcolari 2015 – 2016 şi 2016 – 2017, cunoscând că această unitate şcolară nu deţinea autorizări provizorii sau acreditări de funcţionare de la Ministerul Educației Naționale. Acest lucru a condus la o vătămare a intereselor legitime ale cursanţilor unităţii şcolare respective (care au fost puşi în situaţia de a urma şi absolvi cursurile unei unităţi de învăţământ neautorizate şi neacreditate, cu toate consecinţele ce decurg de aici), precum şi crearea unui folos necuvenit în favoarea Liceului Teologic Romano–Catolic şi a fundaţiei respective (prin această permitere a funcţionării în afara legii).

Pe parcursul desfășurării urmăririi penale în prezentul dosar, decizia emisă de inculpatul Someșan Ștefan a fost atacată în contencios administrativ atât de Municipiul Tîrgu Mureș cât și de o parte din părinții elevilor, în nume propriu, în calitate de membri ai Consiliului Reprezentativ al părinților din cadrul Colegiului Național „Unirea”.

Prin Hotărârea nr. 479/2017 din data de 13.07.2017 pronunțată de Tribunalul Mureș – Secția Contencios Administrativ și Fiscal s-a dispus anularea deciziei emise la data de 31 august 2015 a I.S.J. Mureș.

La data de 21 august 2017, având în vedere respectiva hotărâre judecătorească și ținând cont de neîndeplinirea condițiilor legale cu ocazia atribuirii autorizațiilor provizorii de funcționare ale celor trei clase de la Liceul Teologic Romano – Catolic din Tîrgu Mureș (una în anul școlar 2015-2016 și celelalte două în anul școlar 2016-2017), I.S.J. Mureș a solicitat Ministerului Educației Naționale ridicarea respectivelor autorizări.
Colegiul Național „Unirea” din Tîrgu Mureș s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: