Unde s-a ajuns…Muncă in folosul comunităţii pentru procurorul Emilian Eva

0
1254

Procurorul Emilian Eva a fost condamnat astăzi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 2 ani şi 11 luni închisoare si suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia.

De asemenea, Emilian Eva a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 12.000 lei pentru fals în declaraţii, însă el a fost achitat pentru spălare de bani.
Instanţa a dispus în cazul fostului procuror Eva un termen de supraveghere de 4 ani, el fiind obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul Consiliului Local Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară sau Direcţia Exploatare Patrimoniu.

Pe latură civilă, judecătorii au dispus confiscarea de la Emilian Eva a sumelor de 18.400 euro şi 2.700 lei, precum şi trei tablouri: „Cu gândul la tine” semnat Alexandru Panatta Codreanu, „Ulcică cu flori” semnat Uzum şi „Peisaj citadin” semnat Negely.

În schimb, magistraţii au hotărât restituirea unor tablouri către Bianca Mădălina Eva, aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, respectiv „Peisaj nupţial” (semnat E. Bouşcă), „Trandafiri în glastră” (Constantin Artachino), „Natură statică cu vase şi mască” (Mircea Ciobanu), „Bust de femeie” (Maxy), „Petunii” (Denise), „Peisaj din Delta Dunării” (Constion), precum şi statueta „Tors” semnată Marcel Guguianu

În acelaşi dosar, fiica procurorului, Bianca Mădălina Eva, şi nepotul său, Ioan Eva, au fost achitaţi pentru mărturie mincinoasă.
De asemenea, au fost restituite mai multe tablouri către Iuliana Eva, Adrian Rublinschi şi Dan Nicolae Tesloianu.
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Iată minuta ședinței de judecată:
”I.În temeiul art.289 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.b din Legea 78/2000 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi art.76 C.pen. condamnă pe inculpatul Eva Emilian (…..), la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen. cu titlu de pedeapsă complementară pentru infracţiunea de luare de mită.
În temeiul art.65 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen. pe durata pedepsei închisorii conform art.65 alin.3 C.pen.

În temeiul art.12 lit.a din Legea 78/2000 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b şi art.76 C.pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În temeiul art.326 C.pen. cu referire la art.28 din Legea 176/2010 condamnă acelaşi inculpat la 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi), pentru infracţiunea de fals în declaraţii.

În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 C.pen. aplică inculpatului Eva Emilian pedeapsa de 2 ani şi 11 luni închisoare şi 12.000 lei amendă (corespunzătoare pentru 120 zile-amendă a câte 100 lei pe fiecare zi).

În temeiul art.45 C.pen. aplică pe o durată de 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen.

Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, d, g şi k C.pen., în condiţiile şi pe durata prev. de art.45 alin.5 C.pen.

În baza art.91 C.pen. suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 11 luni închisoare aplicată inculpatului Eva Emilian pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.92 C.pen.

Potrivit art.93 C.pen. obligă inculpatul, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă.

În temeiul art.93 alin.3 C.pen. obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în condiţiile art. 93 alin. 5 din acelaşi cod, în cadrul Consiliului Local Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară sau în cadrul Consiliului Local Iaşi – Direcţia Exploatare Patrimoniu.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, precum şi asupra dispoziţiilor art.63 C.pen. privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.

În temeiul art.72 C.pen. şi art.399 alin.9 C.pr.pen., deduce din pedeapsa închisorii aplicate inculpatului Eva Emilian durata reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu de la 09.07.2015 până la data de 04.12.2015, inclusiv.

În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

II. În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe inculpatul Eva Ioan (……) pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 C.pen.

III. În baza art.16 alin.1 lit.b C.pr.pen. achită pe inculpata Eva Bianca Mădălina (…) pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă prev. de art.273 alin.1 C.pen.

Confiscă de la inculpatul Eva Emilian echivalentul în lei la cursul BNR al sumei de 18.400 euro, 2700 lei, tabloul Cu gândul la tine semnat Alexandru Panatta Codreanu aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i 1296 din 04.08.2015 (pct.133), tabloul Ulcică cu flori semnat Uzum aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct.131) şi tabloul Peisaj citadin semnat Negely aflat în posesia inculpatului Eva Emilian potrivit procesului-verbal din 19.09.2016 întocmit la Muzeul Naţional de Artă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei (pct.1).

Restituie inculpatei Eva Bianca Mădălina tablourile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015, respectiv Peisaj nupţial semnat E. Bouşcă (pct.83), Trandafiri în glastră semnat Constantin Artachino (pct. 72), Natură statică cu vase şi mască semnat Mircea Ciobanu (pct. 76), Bust de femeie semnat Maxy (pct. 77), Petunii semnat Denise (pct. 82), Peisaj din Delta Dunării semnat Constion (pct. 73), precum şi statueta Tors semnată Marcel Guguianu (pct. 85).

Restituie numitei Eva Iuliana (…..) următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1290 din 03.08.2015, respectiv Flori în glastră semnat M. Lupaşcu (pct. 61), Natură statică cu flori nesemnat (pct. 62), Flori în vas semnătură indescifrabilă (pct. 66), Portret de tânără semnătură indescifrabilă (pct. 67), Tânără cu pisică semnătură indescifrabilă (pct. 79), Compoziţie semnătură indescifrabilă (pct. 84), precum şi următoarele tablouri aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr.i/i/1296 din 04.08.2015, respectiv Floare de mac nesemnat (pct.86), Vas cu flori semnat Perca (pct. 89), Vas cu flori nesemnat (pct. 90).

Restituie numitului Rublinschi Adrian (…..), tabloul Peisaj cu musulmani semnat Ştefan Popescu aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 140).

Restituie numitului Canschi Giani (….) tabloul Peisaj de iarnă semnat de Jean Cheller aflat în custodie la Muzeul Naţional de Artă al României conform procesului-verbal nr. i/i 1296 din 04.08.2015 (pct. 139).

Restituie numitului Tesloianu Dan Nicolae (….) tablourile ridicate de la acesta, enumerate la pct.34-57 din procesul-verbal nr.i/i 1290 din 03.08.2015 prin care au fost lăsate în custodie la Muzeul National de Artă al României.

Restituie inculpatului Eva Emilian tablourile lăsate în custodie la Muzeul National de Artă al României, enumerate în procesele verbale nr.i/i 1290 din 03.08.2015 şi nr.i/i 1296 din 04.08.2015, cu excepţia celor cu privire la care, prin prezenta hotărâre, s-a dispus confiscarea de la inculpatul Eva Emilian, restituirea către inculpata Eva Bianca Mădălina şi numiţii Eva Iuliana, Rublinschi Adrian, Canschi Giani şi Tesloianu Nicolae Dan, precum şi cu excepţia celor care au fost ridicate de la numitul Eva Lucian în cursul urmăririi penale.

Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa 70/P/2015 din 18.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, asupra imobilului, constând în teren intravilan şi construcţie, situat în municipiul Iaşi, str. Teascului, nr.78, județul Iaşi având număr cadastral şi număr topografic 135108 respectiv 135108 – C1, înscris în cartea funciară nr. 135108 UAT Iaşi, aflat în proprietatea inculpatului Eva Emilian, până la concurenţa sumelor de 18.400 euro şi 2700 lei.

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen, obligă pe inculpatul Eva Emilian la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea inculpaţilor Eva Ioan şi Eva Bianca Mădălina rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza finală coroborat cu art. 275 alin. 6 C.pr.pen. onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpații Eva Emilian, Eva Bianca Mădălina şi Eva Ioan în sumă de 1500 lei, se plăteşte din fondul Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror și inculpați. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 octombrie 2017.”


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: