Fostul primar Nichita a fost executat la București

0
962

Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, a fost condamnat, astăzi, de Tribunalul Bucureşti, la 4 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită.

În aceeaşi cauză a fost condamnat şi omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu la opt luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.

În urma cercetărilor, a rezultat că, în anul 2013, în contextul implementării proiectului „Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi”, care avea ca scop fluidizarea traficului rutier şi pietonal, precum şi scăderea gradului de poluare, proiect finanţat din fonduri europene, fostul primar a pretins şi primit foloase necuvenite. Motivatia era ca Gheorghe Nichita sa-si dea acordul pentru câştigarea licitaţiei de către asocierea UTI – IBC şi semnarea contractului respectiv, în valoare de 69.614.309 lei (fără TVA), precum şi pentru asigurarea derulării acestuia în bune condiţii, susţin procurorii DNA in rechizitoriul inaintat instanței de judecată. Nichita are şi interdicţia de a fi ales într-o funcţie publică.
Decizia nu este definitivă.

Iată Hotarârea 2324/2017!

1) Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Nichita Gheorghe, formulată prin apărător ales, de schimbare a încadrărilor juridice date faptelor prin rechizitoriu:

pentru inculpatul Nichita Gheorghe din infrac?iunea de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de primire de foloase necuvenite prev. de art. 256 C.p. din 1968 rap. la art. 6 şi art. 7 alin. 3 din L. nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 N. C.p.;

pentru inculpatul Urdăreanu Tiberiu din infractiunea de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 din C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de cumpărare de influenţă prev. de art. 61 din L. nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 N. C.p.;

pentru inculpatul Mardarasevici Iulius Gabriel din infractiunea de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 din C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de trafic de influenţă prev. de art. 257 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 N. C.p.;

pentru inculpatul Tănăsescu Mihail din infractiunea de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 alin. 1 din C.p. şi la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de complicitate la cumpărare de influenţă prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 61 din L. nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 N. C.p.

2) Constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968 si în consecintă, recalifică juridic faptele reţinute în sarcina fiecărui inculpat, după cum urmează: pentru inculpatul Nichita Gheorghe din infracţiunea de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 5 N. C.p.; pentru inculpatul Mardarasevici Iulius Gabriel din infrac?iunea de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 din C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 5 N. C.p.; pentru inculpatul Urdăreanu Tiberiu din infrac?iunea de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 din C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 5 N. C.p.; pentru inculpatul Tănăsescu Mihail din infrac?iunea de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 290 alin. 1 din C.p. şi la art. 6 din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea de complicitate la dare de mită prev. de art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 255 alin. 1 C.p. din 1968 ?i art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 5 N. C.p. 3) În temeiul art. 254 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 5 N. C.p. condamnă pe inculpatul Nichita Gheorghe (cu date) la pedeapsa principală de 4 (patru) ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. În temeiul art.65 alin.1 C.p. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de primar) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 C.p. din 1968 interzice ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de primar). În temeiul art.404 alin.4 lit.a ?i art.399 alin.9 C.pr.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata re?inerii, arestării preventive ?i arestului la domiciliu de la 29.10.2015 până la 05.05.2016.

4) În temeiul art. 255 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 19 din OUG nr. 43/2002, art. 396 alin. 10 C.pr.pen. ?i art. 5 N. C.p. condamnă pe inculpatul Mardarasevici Iulius Gabriel (cu date) la pedeapsa principală de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită. În temeiul art.71 C.p. din 1968 interzice ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a desfăsura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). Face aplicarea dispozi?iilor art.861 C.p. din 1968 ?i suspendă sub supraveghere executarea pedeapsei principale de 1 an închisoare aplicată inculpatului Mardarasevici Iulius Gabriel pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit conform art. 862 C.p. din 1968. În temeiul art.863 C.p. din 1968 pe durata termenului de încercare stabile?te ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Ia?i; b) să anun?e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edintă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea; c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informa?ii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existen?ă. În temeiul art. 71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere se suspendă ?i executarea pedepsei accesorii. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 C.p. din 1968 privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

5) În temeiul art. 255 alin. 1 C.p. din 1968 rap. la art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 19 din OUG nr. 43/2002, art. 396 alin. 10 C.pr.pen. ?i art. 5 N. C.p. condamnă pe inculpatul Urdăreanu Tiberiu (cu date) la pedeapsa principală de 8 (opt) luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită. În temeiul art.71 C.p. din 1968 interzice ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie sau de a desfăsura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul art. 81 ?i 82 C.p. din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Urdăreanu Tiberiu pe un termen de încercare de 2 ani ?i 8 luni. În temeiul art. 71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale se suspendă ?i executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. din 1968 privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată că inculpatul s-a aflat în stare de re?inere ?i de arest la domiciliu de la 29.10.2015 până la 22.01.2016.

6) În temeiul art. 26 C.p. din 1968 rap. la art. 255 alin. 1 C.p.din 1968 ?i art. 6 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) cu aplic. art. 19 din OUG nr. 43/2002, art. 396 alin. 10 C.pr.pen. ?i art. 5 N. C.p. condamnă pe inculpatul Tănăsescu Mihail (cu date) la pedeapsa principală de 8 (opt) luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită. În temeiul art.71 C.p. din 1968 interzice ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.p. din 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie sau de a desfăsura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii). În temeiul art. 81 ?i 82 C.p. din 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Tănăsescu Mihail pe un termen de încercare de 2 ani ?i 8 luni. În temeiul art. 71 alin.5 C.p. din 1968 pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale se suspendă ?i executarea pedepsei accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p. din 1968 privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei.

7) În temeiul art. 19 din L. nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptei) confiscă de la inculpatul Nichita Gheorghe suma totală de 71214,76 lei primită efectiv cu titlu de mită, cu obligarea inculpatului la plata către stat a acestei sume.

8) În temeiul art. 404 alin.4 lit.c C.p.p.: – menţine, până la concurenţa sumei de 71214,76 lei, sechestrul asigurator instituit în vederea confiscării speciale prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei nr. 126/P/2015 din 10.12.2015 (filele 1- 6 dup. vol. 10) asupra bunurilor identificate în proprietatea inculpatului Nichita Gheorghe, respectiv: 1) teren situat în intravilanul Mun. Iaşi, jud. Iaşi, identificat cu nr. cadastral xxxxx, în suprafaţă totală de 1.666 mp (din acte), respectiv 1.483 mp (din măsurători); 2) imobil înscris în cartea funciară nr. xxxxx a localităţii Gura Humorului, jud. Suceava (nr. C.F. vechi xxx – Voroneţ), în suprafaţă de 600 mp; 3) sumele de bani în lei sau valută de?inute de inculpatul Nichita Gheorghe în conturile bancare deschise la BRD, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Bancpost ?i OTP Bank (astfel cum sunt indicate la fila 46 dup. vol. 3); 4) 4458,4935 unită?i de fond de?inute de inculpat la fondul deschis de investi?ii Simfonia 1, autorizat prin decizia CNVM nr. 1064/26.02.2004, al BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA; – ridică sechestrul asigurator instituit în vederea confiscării speciale prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei nr. 126/P/2015 din 10.12.2015 (filele 69 – 72 dup. vol. 10) asupra contului inculpatului Mardarasevici Iulius – Gabriel deschis la B.R.D. – Groupe Societe Generale cu codul IBAN ROxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; – ridică sechestrul asigurator instituit în vederea confiscării speciale prin ordonanţa ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei nr. 126/P/2015 din 10.12.2015 (filele 75 – 77 ?i 83 dup. vol. 10) asupra terenului intravilan cu nr. cadastral xxxx, parcela xxxxx, situat în str. xxx nr. xx, Otopeni, jud. Ilfov, aflat în coproprietatea inculpatului Urdăreanu Tiberiu.

9) În temeiul art.274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpatul Nichita Gheorghe la plata sumei de 35.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 25.000 lei în faza de urmărire penală ?i 10.000 lei în faza judecă?ii. În temeiul art.274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpa?ii Urdăreanu Tiberiu, Mardarasevici Iulius Gabriel ?i Tănăsescu Mihail, fiecare la plata sumei de 27.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 25.000 lei în faza de urmărire penală ?i 2000 lei în faza judecă?ii pentru fiecare. 10) În temeiul art.217 alin. 6 ?i 7 C.p.p. dispune plata din suma de 50.000 lei, consemnată de inculpatul Mardarasevici Iulius Gabriel cu titlu de contravaloare cau?iune conform recipisei nr.1119326/1 din data de 30.10.2015 emisă de CEC Bank SA Sucursala Ia?i (fila 277 dup. vol.1), a cheltuielilor judiciare avansate de stat la care inculpatul a fost obligat, cu restituirea restului cau?iunii. 11) În temeiul art. 273 alin. 5 C.p.p. admite cererea martorei Puiu Teodora, prezentă ?i audiată nemijlocit la termenul de judecată din data de 26.09.2016, şi dispune achitarea către aceasta prin mandat postal a sumei de 183 de lei reprezentând decont bilete de călătorie aflate la filele 143-144 vol. 2 instanţă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.11.2017.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: