Elevii și profesorii Liceului Teoretic ,, Lascăr Rosetti ,, din Răducăneni combat discriminarea , bullying-ul și rasismul prin artă

0
754

Liceul teoretic ,,Lascăr Rosetti,, din comuna Răducăneni , județul Iași implementează proiectul ,, Preventing students from discrimination , bullying and racism „, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar, număr de referinţă 2016 -1-PT01-KA219-022810_5.

Partenerii de proiect sunt : Agrupamento de escolas de Barcelos- Portugalia, ,,Nicola Vaptsarov ,, Foreign Language High school, Shumen- Bulgaria, Kanlikavak Musa Ayar Cok Programli Lisesi, Kahramanmaraș – Turkey și Istituto Comprensivo Don L.Milani, Lanciano- Italy.

Acest proiect are drept scop principal combaterea mentalităților ce există în fiecare comunitate cu referire la lipsa respectului și intoleranța față de anumite grupuri prin creșterea responsabilității elevilor față de efectele grave ale acestui comportament asupra dezvoltării ființei umane și prin combaterea discursului rasial sau a comportamentului discriminatoriu în cadrul școlii .
Obiectivele stabilite în vederea îndeplinirii scopului propus sunt :

– Reducerea violenței ,abandonului școlar și a discriminării prin promovarea valorilor precum toleranța , acceptarea celuilalt și respectul inter si intra-cultural.

– Implicarea în mod activ a elevilor în activități ce presupun echipe multiculturale.

– Creșterea calității inter-relaţionării între elevi cu istorii culturale diferite și dezvoltarea competențelor de comunicare.

In perioada 12-18 noiembrie 2017 a avut loc a treia mobilitate internațională în cadrul acestui proiect european, în Shumen, BULGARIA, întâlnire transnațională cu tema
,,Neutralizarea discursului discriminatoriu. Muzică și dans , nu violentă!,,
Din partea Liceului teoretic ,, Lascăr Rosetti ,, din Răducăneni, jud.Iași a participat o delegație formată din 3 cadre didactice și 4 elevi.

Agenda întâlnirii de proiect a fost deosebit de variată, cuprinzînd atât work-shopuri pe tema prevenirii și combaterii discriminării, violenței în rândul copiilor și elevilor (activități informative derulate în școala-gazdă, dar și la sediile unor instituții partenere din Shumen), precum și diferite manifestări care au vizat descoperirea culturii și tradițiilor poporului bulgar (muzeul arheologic din Varna , complexul muzeal MADARA, etc.).

Elevii și profesorii participanți la această mobilitate transnațională au fost implicați în concursul final de talente intitulat ,, LIP SYNC BATTLE ,, activitate densă care a presupus o comunicare eficientă inter-umană , dar și utilizarea limbii engleze , fapt ce a contribuit la dezvoltarea competentelor de comunicare și relaționare în rîndul tuturor celor implicați.

Cele mai multe dintre activităţile derulate pe parcursul mobilității din Shumen-Bulgaria au fost desfăşurate într-un mod interdisciplinar, implicând diferite clase şi teme specifice. În timpul mobilităţii, comunicarea s-a realizat limba engleză, însă toţi participantii au învățat cuvinte comune şi expresii atât din limba ţării gazdă , dar și din limba partenerilor de proiect .

Prin colaborarea strânsă între şcolile implicate în acest proiect, elevii au fost încurajaţi să studieze, să observe şi să comunice prin manifestări diverse ale artei. Pentru a atinge acest scop, a fost folosit interesul adolescenţilor pentru tehnologia modernă (internet), în combinație cu metodele tradiţionale de artă ( design, film, fotografie, dans, muzică).

Comparând realităţile sociale ale ţărilor partenere, elevii au înţeles aspectele pozitive şi negative ale fiecărei comunități, putând astfel să își aducă propria lor contribuţie la îmbunătăţirea procesului educaţional la nivel european, dar și să contribuie la diminuarea violenței, discriminării sau bullying-ului în spațiul școlar de proveniență.

În concluzie, această mobilitate internațională a certificat încă o dată abilităţile şi competenţele dobândite de participanți în timpul implementării activităților din cadrul parteneriatului şi i-a ajutat pe membrii grupurilor-țintă elevi și cadre didactice nu numai să se dezvolte profesional şi personal, ci să contribuie la dezvoltarea unui sistem modern educaţional european la nivelul scolilor implicate .

Proiectul „Preventing students from discrimination, bullying and racism” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: