Continuă migrarea de la cartelele preplătite la abonamente, în cazul utilizatorilor de telefonie mobilă

0
883

În prima jumătate a anului 2017 s-a menținuttendința de creștere a numărului de abonamente la serviciile de telefonie mobilăîn detrimentul cartelelor preplătite active. O evoluție similară s-a observat încă din anul 2016și poate fi explicată prin diversificarea pachetelor și a facilităților oferite de furnizori la încheierea unui contract pentru abonament, care de multe ori includechipamente de nouă generație, la prețuri preferențiale.Utilizatorii de telefonie mobilă din România au vorbit în medie în fiecare lună a perioadei analizate4 ore și 14minute. Infografic aici.

Evoluția telefoniei mobile

La jumătateaanului 2017, în România se întregistrau22,2milioane decarteleactivedeserviciide telefonie mobilă (în scădere cu-1,5% față deaceeași perioadă a anului2016), dintre care 11,8milioane (+7%) erau utilizatori pe bază de abonament și 10,4 milioane (-10%) utilizatori pe bază de cartele preplătite active. La fel ca și anul trecut, creșterea numărului total de abonamente este rezultatul utilizării în număr din ce în ce mai mare a acestui serviciu și de către utilizatorii persoane fizice,ajungând-se astfel la9 milioane cartele SIM pe bază de abonament utilizate de persoanele fizice.

Ușoara scăderea numărului total de cartele SIM actives-a reflectat și în evoluțiatraficului totalde voce (exclusiv roaming internațional) efectuat de aceștia pe parcursul semestrului I 2017, acestaînregistrând o scădere de-4%față de aceeaşi perioadă a anului2016, până la 34,3miliarde minute. În functie de categoriile de trafic, doar traficul către alte rețele mobilea înregistrat o creștere,de aproape 12%, până la 11miliarde minute, celelalte categoriide trafic înregistrând scăderi în prima jumătatea acestui an: traficul în rețelele propriide telefonie mobilă cu-11%, până la 20miliarde minute, traficul către reţele din afara Românieicu -6%, până la 1,9miliarde minute,iartraficul către rețelele fixecu -1%, până la 1,1 miliarde minute.

Pe parcursul primului semestru al anului 2017 s-a accentuat scăderea număruluitotal de mesaje SMS,de -16% comparativ cu semestrul I 2016,ajungând la8miliarde demesaje,cel mai probabil ca urmare a utilizării tot mai intense a aplicațiilor de tipul mesagerie instant.În medie, un utilizator activ a vorbit într-o lună 4 ore și 14minute și a transmis59de mesaje SMS.

Roaming internațional

Utilizarea serviciilor de roaming internațional s-a intensificat semnificativîn prima parte a anului 2017, în principal ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului de roaming internațional. Astfel, traficul de apeluri efectuate aproape s-a dublat, de la 222 milioane minute în semestrul I 2016 până la 430 milioane minute în semestrul I 2017 (+94%), traficul de apeluri primite a crescut cu +81%, până la 839 milioane minute, numărul de mesaje SMS a înregistrat o creştere de +31%, până la 87 milioane mesaje, cea mai importantă creştere fiind înregistrată de consumul de servicii de dateîn roaming, de +191%,până la 1,1PB.

Evoluția telefoniei fixe

Gradul de utilizarea telefoniei fixeacontinuat să scadă pe parcursul primului semestru al anului 2017, înregistrându-se scăderi atât la nivelul numărului de linii de acces (-5%, până la 4,1 milioane), cât și la nivelul traficuluide voce. La data de 30 iunie 2017, rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de gospodării se situa la valoarea de 43%.
Traficul total de voce realizat prin intermediul rețelelor fixe s-a diminuat până la aproape 1,5 miliarde de minute în prima jumătate a anului 2017, în scădere anuală cu aproximativ 15%. Toate categoriile de trafic de voce au înregistrat scăderi: traficul către rețele publice fixe a scăzut cu 18% până la 0,9 miliarde de minute, traficul către rețele publice mobile s-a diminuat cu 5% până la valoarea de 0,4miliarde de minute, iartraficul către rețele din afara României s-a redus cu 21%, până la 0,1 miliarde de minute.

Media lunară a traficului originat de la o linie fixăa continuat să scadă, ajungând la 1 oră, mai puțin cu 7minute față de valoarea medie din primul semestru al anului2016, iar un apel a avut o durată medie de 3 minute și 2secunde.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piața de comunicații electronice din România pentru prima jumătate a anului 2017 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligaţia de a transmite către ANCOM valorile indicatorilor corespunzători categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013

loading...

Comentarii: