Primăria Iaşi a prezentat stadiul proiectului Spitalului Regional de Urgență

0
1085

Conducerea Primăriei Municipiului aduce la cunoștința opiniei publice stadiul proiectului Spitalului Regional de Urgență de la Iași.

Situația terenului

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373 / 25.11.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 05.05.2017, s-a aprobat transmiterea terenului în suprafață de 120.000,00 mp situat în zona Moara de Vânt din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea construirii Spitalului Clinic Regional de Urgentă Iași.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 681 / 2017 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Sănătății a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 373 / 25.11.2016.

A fost încheiat Protocolul privind transmiterea imobilului teren cu numărul cadastral 155218 în suprafață de 120.000,00 mp din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, înregistrat la Municipiul Iași sub numărul 106186 / 24.10.2017 și la Ministerul Sănătății sub numărul FB 10965 / 26.10.2017.

A fost încheiat Procesul verbal de predare-preluare a imobilului teren cu numărul cadastral 155218 în suprafață de 120.000,00 mp transmis din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Hotărârea de Guvern nr. 681 / 21.09.2017, înregistrat la Municipiul Iași sub numărul 106185 / 24.10.2017 și la Ministerul Sănătății sub numărul 58373 / 24.10.2017.

Stadiul elaborării PUZ

Planul Urbanistic Zonal pentru Spitalul Clinic Regional de Urgență Iași a fost elaborat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași. Până în prezent au fost parcurse următoarele etape:
– s-a analizat documentația în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
– a fost emis Avizul de Oportunitate;
– este în desfășurare etapa de informare a publicului, proiectul fiind afișat și pe site-ul Primăriei Municipiului Iași: http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/anunturi-pmi/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-planului-urbanistic-zonal-iasi-zona-moara-de-vant-podgoria-copou-numar-cadastral-155218-intocmit-in-vederea-construirii-unui-spital-clinic-regional-de-urgenta-iasi-persoana-juridica/5842/proiecte-hcl;
– au fost întocmite documentațiile în vederea obținerii avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism;
– a început depunerea documentațiilor în vederea obținerii avizelor.

Stadiul proiectului

În luna noiembrie 2017 a fost finalizat Studiul geotehnic pentru faza de proiectare a Studiului de fezabilitate de către proiectantul general Asocierea PLANET S.A. – CONSEIL SANTE S.A. – TIEG EEIG.

Cu adresa înregistrată sub numărul 4805 / 16.01.2018, Municipiul Iași a comunicat Ministerului Sănătății demersurile întreprinse pentru implementarea proiectului Spitalul Clinic Regional de Urgență Iași, solicitând totodată să fie transmis stadiul elaborării documentațiilor de către consorțiul desemnat (adresă comunicată prin e-mail și poștă).

„Proiectul Spitalului Regional de Urgență continuă în ritm susținut. Am întrecut Clujul și Craiova în ceea ce privește stabilirea amplasamentului și transferul terenului din proprietatea municipalității în proprietatea statului român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii. De altfel, am primit recent și confirmarea de la comisarul european Corina Crețu că autoritățile de la Bruxelles sunt mulțumite de eficiența și rapiditatea cu care avansează administrația locală în derularea proiectului. Prin construirea acestui mare spital, Iașul – cunoscut și recunoscut pe plan național și internațional pentru excepționala sa școală de medicină -, va deveni și un centru medical de importanță europeană, așa cum merită!”, a declarat primarul Mihai Chirica.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: