Primăria Iaşi a împărţit amenzi cu nemiluita. Marea majoritate sunt pentru lipsa autorizaţiei de funcţionare

0
1505

În perioada menționată s-au desfășurat mai multe controale la agenţi economici – persoane fizice şi juridice. Au fost întocmite 57 de procese verbale de contravenţie, cu amenzi în sumă de 34.800 de lei, după cum urmează:

– 37 amenzi în sumă de 19200 de lei pentru lipsa autorizațiilor de funcționare / nerespectarea obiectului de activitate / lipsa vizei autorizației;
– 11 amenzi în sumă de 5500 de lei pentru expunerea mărfurilor în afara spațiilor de vânzare;
– 1 amendă de 700 de lei pentru lipsa contractului de folosință a domeniului public;
– 1 amendă de 700 de lei pentru nerespectarea unei somații de igienizare și salubrizare a unui imobil și teren, str. Săulescu nr. 45;
– 1 amendă de 700 de lei pentru nerespectarea unei somații de salubrizare a spațiilor verzi administrate de asociațiile de proprietari (al. T. Neculai nr. 107);
– 1 amendă de 500 de lei pentru nerespectarea obligației de împrejmuire a unui teren (șos. Păcurari nr. 82);
– 3 amenzi în sumă de 4900 de lei pentru nerespectarea unor somații de ridicare a unor autovehicule avariate / de tonaj mare staționate pe domeniul public;
– 1 amendă de 600 de lei pentru neîntreținerea curățeniei în jurul unui șantier (str. Trotuș);
– 1 amendă de 2000 de lei pentru nerespectarea Regulamentului de refacere a domeniului public, urmare unei intervenții la rețeaua de gaz (str. Sf.Sava nr. 7).

Somații:
– 45 de somaţii pentru prezentarea autorizațiilor de funcționare și contractelor de folosință ale chioșcurilor de carte presă;
– 41 de somații pentru degajarea zăpezii din dreptul proprietăților / blocurilor administrate;
– 12 somații pentru ridicarea unor autovehicule de tonaj mare / avariate staționate pe domeniul public;
– 1 somație pentru împrejmuirea unui teren viran (bd. Independenței – str. V. Conta);
– 4 somații pentru refacerea domeniului public afectat de intervenții la rețeaua publică de apă / prezentrea dovezii de plată a contravalorii refacerii domeniului public (str. P.Halipa nr. 16, bd. D. Cantemir nr. 5, str. P.Vancea);
– 2 somații pentru refacerea domeniului public afectat de intervenții la rețeaua publică de gaz (str. Sălciilor nr. 5 și nr. 31);
– 1 somație pentru nepredarea amplasamentului la parametrii inițiali, urmare executării unei lucrări la instalația de gaz (str. Decebal);
– 2 somații pentru salubrizarea spațiilor verzi administrate de asociații de proprietari (str. Frumoasa, str. Țuțora nr. 6);
– 1 somație pentru înlocuirea unui capac la o gură de vizitare, rețea de telecomunicații (str. Petru Movilă).

Comentarii: