Casa Națională de Asigurări de Sănătate: Modificări privind asistența medicală

0
1168

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) schimbă Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției, cuprinde mai multe modificări care vizează debirocratizarea activității furnizorilor, condițiile conractuale ale acestora și creșterea acesului persoanelor asigurate la medicamente.

Începând cu data de 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Normele actuale prevăd ca farmacia să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate ca și medical care prescrie medicamentele.

De asemenea, investigaţiile paraclinice recomandate de medicii aflaţi în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce casă de asigurări de sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

Proiectul cuprinde și noile servicii ce vor fi introduse în pachetele de servicii medicale de bază de către medicul de familie:

*măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA),
*eliberarea adeverinţei pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj,
*eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat în grad de handicap.
Totodată, se prevede obligația existenței semnăturii electronice pentru toți medicii care furnizează servicii în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate vor avea dublată perioada de susţinere din partea casei de asigurări de sănătate, până la constituirea listei minime de pacienţi, respectiv de la 6 la 12 luni.

Referitor la ambulatoriul de specialitate, medicii certificați care pot acorda îngrijiri paliative, vor putea face până la 4 consultaţii/trimestru/asigurat pentru acest tip de îngrijiri. Tot în legătură cu îngrijirile acordate la domiciliu, se vor asigura echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog şi kinetoterapeut pentru cazurile care necesită astfel de specialități.

Pentru pacienții cu diagnostic oncologic confirmat, aflați în Programul național de oncologie, aceștia nu vor mai avea nevoie de bilet de internare pentru spitalizarea continuă.

Toți asigurații vor putea trimite casei de sănătate documentele necesare prin poștă pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

Proiectul cuprinde și o serie de sancțiuni noi:de exemplu, spitalul care nu eliberează prescripţia medicală necesară la externarea asiguratului va fi sancţionat cu reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației.
O sancţiune similară se aplică şi în cazul furnizorilor din asistență medicală ambulatorie pentru specialități clinice, inclusiv celor de medicină fizică și de reabilitare.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: