De ieri: Noi reguli de acordare a voucherelor de vacanță

0
1063

În sistemul public, acordarea voucherelor de vacanţăse face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. Recent, au fost aduse modificări la Norme, prin Hotărârea Guvrnului nr. 940/2017, acestea intrând în vigoare de ieri 26 ianuarie 2018.

Voucherele de vacanţă sunt limitate la 1450 lei, ca o singură indemnizaţie de vacanţă si se acordă “salariaților din instituțiile și autoritățile publice”, şi nu “personalului contractual și funcționarilor publici”.

• Dreptul la voucherul de vacanţă se extinde şi proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.

• În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

• În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază.

Comenzile de achizitie a tichetelor trebuie transmise unitatilor emitente de catre angajatori si vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
* numele si prenumele beneficiarilor carora li se acorda voucherele
* codul numeric personal al fiecarui beneficiar, in cazul voucherelor pe suport hartie
* numarul voucherelor de vacanta pentru fiecare beneficiar
* valoarea nominala a voucherului de vacanta si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar

Beneficiarii care vor primi vouchere de vacanta nominale vor fi singurele persoane indreptatite sa le utilizeze, fara posibilitatea de a le oferi altcuiva sau de a le vinde.

Achizitionarea de servicii turistice se va face de la unitatile afiliate, conform unei liste pe care Ministerul Turismului o va publica pe site-ul institutiei.

Contravenţii

• Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă:

a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanță sau transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;

b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie;

c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic;

d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță, precum și a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie;

e) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenței de turism, în cazul agențiilor de turism și a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;

f) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate care nu dețin licență de turism, în cazul agențiilor de turism sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;

g) nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

• Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele turistice constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă.

Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: