Concurs de produse tradiționale la USAMV Iași

0
944

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în parteneriat cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași organizează concursul ,,IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”, în perioada 1.02 – 24.03.2018, aflat la prima ediție.

Evenimentul își propune promovarea și încurajarea consumului de produse alimentare românești realizate după rețete tradiționale. În același timp, se urmărește stimularea spiritului antreprenorial al elevilor și studenților prin valorificarea superioară a producțiilor agroalimentare obținute în fermele de mărimemică și media din Moldova.

Concursul este dedicat elevilor și studenților din zona de nord-est a țării, care pot participa individual sau în echipă, coordonați de un cadru didactic și care trebuie sa realizeze un produs tradițional.

Totodată, organizatorii urmăresc, prin intermediul acestei competiții, să promoveze o alimentație sănătoasă în rândul tinerilor, precum și dezvoltarea culturii pentru produsele culinare românești.
Participarea este gratuită, elevii și studenții înscriși trebuie să respecte prevederile din Regulamentul oficial al concursului. Înscrierea se face prin completarea cererii de concurs și a dosarului produsului și transmiterea acestora până la data de 15 martie 2018.

La finalul concursului, toți participanții vor fi premiați, iar câștigătorii vor fi recompensați cu premii speciale, diplome și consiliere tehnică pentru atestarea oficială a produsului.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”

I. ORGANIZATORII
Concursul este organizat de 2 instituții publice:
a) FACULTATEA DE ZOOTEHNIE din cadrulUniversității de ŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară “Ion Ionescu de la Brad”, cefuncționează cu 4 specializări: Zootehnie; PisciculturășiAcvacultură; ControlulşiexpertizaproduseloralimentareşiInginerieşi management înalimentaţiapublicăşiagroturism, cu o durată a studiilor de 4 anireprezentată de Decan,prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIȘTEANU;
b) DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAŞI, cu sediul în Mun. Iași, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, Iaşi, reprezentată legal de DirectorulExecutiv, ing.Laurențiu PRECUP.

II. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfășoarăîn perioada 1 februarie 2018 – 24 martie 2018, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
1. La concurs pot participa elevi și studenți din zona de nord-est a țării, individual sau în echipă, coordonați de un cadru didactic.
2. Produsul tradițional trebuie să fie original, să fie fabricat din materii prime locale, să nu conțină aditivi alimentari, să fie realizat după o rețetă tradițională și după un procedeu tehnologic tradițional.
3. Produsul tradițional trebuie însoțit de un dosar al produsuluicare trebuie să cuprindă următoarele:
a) NUMELE PRODUSULUI
Numeletrebuiesă fie unic pentru a se putea diferenţia produsul de alte produse similare, o protecţie a proprietăţii intelectuale asupra reţetei şi a modului de obţinere a produsului;
b) DESCRIEREA CARACTERISTICILOR PRODUSULUI TRADIŢIONAL
Este unprodus care are următoarele proprietăţi organoleptice: aspect; consistență; culoare; gust; miros;
c) DESCRIEREA CARACTERISTICILOR INGREDIENTELOR FOLOSITE ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE
Ingredientelefolositevor fi descriseastfelîncâtsăreiasăcăîncompozițialorprodsele nu au adaosuri de aditivialimentari, coloranți, arome, vitamine, minerale, îndulcitorișise vaspecificaorigineamateriilor prime;
d) DESCRIEREA METODEI DE PRODUCŢIE
Metoda de producțieva fi descrisă,explicândtoatefazele, inclusivoperațiunileexecutate manual;
e)DESCRIEREA ELEMENTELOR SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA
Va fi detaliatămetoda de ambalare în scopul asigurării calității, originii și elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecționat ambalajul și influența acestuia asupra produsului finit;
f)DESCRIEREA ELEMENTELOR CARE DEFINESC SPECIFICITATEA PRODUSULUI FINIT
Vor fi prezentateelementele care diferenţiază produsul tradițional din concurs de alteleasemănătoare;
g) POVESTEA PRODUSULUI
Povesteatrebuiesădemonstrezecărețeta a fosttransmisăde la o generație la altașisărezultelegăturaistorică a produsului tradițional cu locul de producție. Totodată, vor fi atașate copii după documente care arată că are o vechime de cel puțin 30 de ani (ex. monografii, cărți, rețete tradiționale, adeverințe etc.);
4.Dosarul produsului va fi atașat unei cereri de participare la concurs și vor fi transmise la adresa de email:gabihoha@yahoo.compână la data de 15.03.2018.Participanții vor fi contactați telefonic sau pe email pentru confirmarea primirii documentelor și a eligibilității lor.
5.Juriul, constituit din reprezentanți ai Facultății de Zootehnie, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai sponsorilor și ai presei, va verifica dacă dosarele produselor sunt întocmite conform REGULAMENTULUI DE CONCURS. Cele care nu corespund vor fi descalificate.
6. În data de 24.03.2018la FACULTATEA DE ZOOTEHNIE din IAȘI,în Holul de Marmură,concurenții vor spune povestea produsului, concomitent cu prezentarea acestuia.
7. În urma jurizării, echipele participante vor primi diplome și premii, iar cele mai bune produse, cu sprijinul specialiștilor din cadrul DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI, vor fi ATESTATE CA PRODUSE TRADIȚIONALE.
8.Informații suplimentare pot fi obținute de la șeflucr. dr. Gabriel HOHA, telefon 0768008787.

IV. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs se va finaliza în data de 24 martie 2018, odată cu premierea câștigătorilor.
Concursul poate înceta înainte de perioada menționată mai sus numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, conducând astfel la imposibilitateacontinuăriiacestuia.

V. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil tuturor participanților fiind afișat pe site-urile ambilororganizatori, respectivwww.uaiasi.roșiwww.dajiasi.ro.

CONCURSUL
,,IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE
PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”
CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnații …………………………………………………………………………………, elevi/studenți ai …………………………………………………………………….……………… localitatea. ………………….……………,str. ………..………………………………., nr. ……., tel. …………………………………., email: …………………………, coordonați de Profesor …………………………………………,
dorimsăparticipăm la concursul: ,,IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”,organizat la Facultatea de Zootehnie pe 24 martie 2018, ora 1000, cu produsul: …………………………………………………………………….
Anexăm prezentei Dosarul Produsului.

Data: Semnătura:

loading...

Comentarii: