Persoanele care împiedică polițistul să-și îndeplinească obligațiile riscă închisoare

0
954

Proiectul de lege privind autoritatea polițistului s-a aprobat deja, astfel ca de-acum vor exista sancțiuni dure pentru refuzul legitimării, dar și pentru cei care deranjează liniștea publică cu petreceri.
Legea stabilește reguli clare privind modul în care polițistul are dreptul să legitimeze persoana și sunt prevăzute garanțiile respectării drepturilor persoanei.
Astfel, persoana are dreptul de a fi informată verbal privind motivul legitimării, precum și motivul pentru care este dusă la sediul poliției. Totodată i se explică clar cum poate face contestațiile la măsură, că poate fi asistată de un avocat și are dreptul de a comunica cu acesta confidențial.
În plus, persoana are dreptul de a nu da declarații fără avocat și are dreptul de a-și anunța familia precum și de a comunica prin interpret sau prin alte metode, dacă nu se poate exprima.

După verificarea situației de fapt, se iau măsuri dacă se impun, iar polițiștul are obligația de a permite persoanei să părăsească imediat secția de poliție, fără a se depăși termenul de 8 ore sau 12 ore dacă nu s-a stabilit imediat identitatea persoanei.

SANCȚUNI
Fapta persoanei care, după ce a fost avertizată, împiedică în mod nemijlocit organul de ordine publică de a-și îndeplini, în condițiile legii, obligații de serviciu referitoare la legitimarea, controlul corporal, al bagajelor și al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Avertizarea prevăzută la alin.(1) se face verbal, prin cuvintele: Acțiunea dumneavoastră este ilegală, continuarea acesteia atrage răspunderea penală, potrivit legii.

Proiectul mai prevede că Polițistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliției, în situația în care:
a) în condițiile art. 322 alin.(3), nu s- a putut stabili identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;
b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
c) prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică;
d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.
(2) Polițistul are obligația de a raporta șefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliției, în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu.
(3) Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează, cu celeritate. După finalizarea acestor activități, polițistul are obligația de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliției.
(4) Verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției se realizează fără a se depăși 8 ore de la momentul inițierii deplasării. La expirarea acestui termen, persoana are dreptul de a părăsi sediul poliției.
(5) În situația în care identitatea persoanei nu a putut fi stabilită în termenul prevăzut la alin.(4), acest termen se prelungește cu perioada necesară stabilirii identității, verificării situației de fapt și, după caz, luării măsurilor legale, fără a se depăși 12 ore de la momentul inițierii deplasării. La expirarea acestui termen, persoana are dreptul de a părăsi sediul poliției, chiar dacă identitatea sa nu a putut fi stabilită.

Potrivit proiectului de lege, crește amenda, de la 100-500 la 500-1500 de lei pentru refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatura muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 2000 și 3000 lei, față de 500-1500 de lei, cât este în prezent

Comentarii: