Primăria Iași, chemată în judecată pentru refuzul preluării în administrare a drumurilor naționale ce traversează municipiul

0
929

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, în calitate de reclamantă, în temeiul prevederilor 1527-1529 Cod civil și ale art. 21 alin (2) și alin. (7) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, a formulat astăzi, 29 martie 2018, o cerere de judecată împotriva UAT – Municipiul Iași, reprezentată prin primar Mihai Chirica, pentru a obliga pârâta la încheierea proceselor verbale de constatare și identificare a sectoarelor de drumuri naționale DN 24, km 183+941 – km 188+150, DN 24, km 191+035 – km 202+259, DN 28, km 64+225 – km 68+580 și DN 28, km 69+657 – km 82+804, situate în municipiul Iași, precum și la semnarea protocolului de predare/primire a sectoarelor de drum național enumerate.

Precizăm că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului (CLM) Iași nr. 291/15.09.2015, s-a aprobat preluarea în administrarea acestuia a sectoarelor de drum menționate, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, prin CNAIR SA. Potrivit art. 3 din hotărâre, predarea/primirea sectoarelor de drum se va face după încheierea unui protocol între Ministerul Transporturilor și CLM Iași. Ulterior, cele două entități au dispus constituirea unor comisii care să participe la constatarea și identificarea sectoarelor de drumuri naționale, inclusiv a terenurilor aferente acestora, precum și pentru semnarea proceselor verbale de constatare și identificare.

Aceste etape trebuie parcurse în vederea transmiterii tronsoanelor de drum din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea CLM Iași, în conformitate cu art. 21 alin. 2 din OG. Nr. 43/1997 – „Sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective”, coroborat cu art. 21 alin. 7 din același act normativ: „În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reședințelor de județ, limitele sectoarelor de drumuri naționale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, cu actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea acestuia”.

Pe cale de consecință, în data de 07.11.2017, prin adresa nr. 2/28639, subscrisa a invitat membrii comisiei nominalizate prin dispoziția primarului municipiului Iași să participe, în data de 10.11.2017, alături de comisia numită de CNAIR, la deplasarea la teren și întocmirea proceselor verbale de constatare și identificare a drumurilor naționale în traversarea Municipiului Iași.

Prin adresa nr. 1/2435/10.11.2017, primăria solicita o listă de documente care fac parte din cartea tehnică a construcției, fără însă a comunica și data pentru întâlnirea celor două comisii. În conformitate cu prevederile art. 17 din legea nr. 10/1995, cartea tehnică se predă proprietarului construcției, în cazul de față, după semnarea protocolului de predare/primire. De altfel, în forma draft a proceselor verbale de constatare și identificare a drumurilor naționale în traversarea Municipiului Iași, transmise Primăriei, în nota de pe ultima pagină se regăsește mențiunea potrivit căreia subscrisa va preda cartea tehnică în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare/primire.

La 09.02.2018, am transmis o nouă solicitare Consiliului Local al Municipiului Iași, prin care să ne comunice, până la data de 12.02.2018, o dată agreată de dumnealor pentru participarea la încheierea procesului verbal de constatare și identificare în teren a sectoarelor de drum sus-menționate, în vederea predării către municipiul Iași. Acestei noi solicitări, municipalitatea răspunde printr-o altă adresă, prin care reiterează lista de documente solicitate prin adresa anterioară, însă fără a comunica nici acum o dată pentru întâlnirea celor două comisii.

Ultima adresă transmisă Primăriei de către DRDP Iași datează din 20.03.2018, însă fără răspuns. „Rugăm astfel instanța să observe faptul că (…) am solicitat în mod repetat încheierea proceselor verbale de constatare și identificare a drumurilor naționale în traversarea Municipiului Iași, pentru ca ulterior să poată fi încheiat protocolul de predare-primire între Ministerul Transporturilor și Municipiul Iași. Consiliul Local al Municipiului Iași refuză în continuare să se conformeze acestor dispoziții legale, dovadă făcând vasta corespondență purtată între cele două instituții, cu toate că însăși pârâta a fost de acord cu preluarea respectivelor sectoare de drum în administrarea acesteia, emițând în acest sens Hotărârea de Consiliu Local nr. 291/15.09.2015”, se arată în cererea de chemare în judecată formulată de DRDP Iași.
Precizăm că sectoarele de drum amintite traversează municipiul Iași pe traseul Metro – Valea Lupului – Păcurari – Șos. Națională – Gară – Piața Nicolina – CET – Tomești (DN 28), respectiv pe traseul Bucium – Pasaj Socola – CET Tudor Vladimirescu – C.A. Rosetti – Șos. Ștefan cel Mare – Cârlig (DN 24). „Noi considerăm că am făcut toate diligențele necesare, însă Primăria Iași refuză cu obstinație preluarea sectoarelor de drum menționate, în disprețul legii și al hotărârilor luate chiar de către Consiliul Local Municipal Iași. Ieșenii trebuie să știe însă că de acest demers sunt legate o serie de probleme stringente sesizate de cetățeni, precum fluidizarea traficului în municipiu și reducerea poluării, prin restricționarea traficului greu. Deși afirmă peste tot că dorește rezolvarea acestor probleme, în realitate, primarul Iașului dovedește contrariul, ignorând legislația națională și cea locală”, a declarat Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: