Ministrul Educației Naționale s-a întâlnit cu o delegație a Consiliului Național al Elevilor

0
594

În cadrul întâlnirii, a fost dezbătută o problematică largă legată de domeniul educațional, fiind aduse în discuție subiecte diverse de la necesitatea elaborării unor planuri-cadru pentru învățământul preuniversitar care să fie centrate pe nevoile specifice ale fiecărui elev în parte, astfel încât să nu conducă la o uniformizare a elevilor și să asigure atractivitatea orelor, până la limitarea numărului de ore de curs pe săptămână.

Au fost discutate liniile de politică educațională ale MEN, dar și nevoia construirii planurilor-cadru pornind de la competențele-cheie, a schimbării ponderii între materiile opționale și cele aflate în trunchiul comun, precum și lărgirea ofertei de discipline opționale și asigurarea posibilității reale pentru elevi de a alege disciplinele opționale.

Ministrul Valentin Popa a pus accent pe necesitatea ca discipline precum TIC, limbile străine sau educația fizică să se regăsească în trunchiul comun și chiar să li se aloce o pondere mai mare în privința numărului de ore.

Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au subliniat că este necesar să se treacă la o abordare transdisciplinară, astfel încât informația primită de elev să fie cât mai cuprinzătoare, completă și să răspundă nevoilor acestuia de a înțelege cât mai bine mediul înconjurător, lumea și societatea în care trăiește. Astfel, în opinia acestora. numărul de discipline ar trebui redus, iar accentul s-ar pune pe conținuturi diversificate și interconectate.

Ministrul Valentin Popa a reiterat importanța dialogului și a așezării la aceeași masă a tuturor actorilor implicați în procesul educațional: elevi, părinți, profesori. Ministrul a precizat că reprezentantul Consiliului Național al Elevilor va fi invitat la toate discuțiile/dezbaterile pe care le vor avea membrii Consiliului Consultativ ce urmează să elaboreze o noua Lege a Educației Naționale, o lege sustenabilă, a viitorului.

loading...

Comentarii: