Vrei să devii pompier? ISU Iaşi organizează înscrieri la concursurile de admitere

0
1385

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, astfel:
• în instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI):
1. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– Facultatea de Pompieri: 46 locuri bărbaţi dintre care 1 loc pentru etnia rromă (45 locuri IGSU, 1 loc S.I.E.);
– Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 10 locuri specializarea „Drept”.
2. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti:
– 275 locuri – bărbaţi specializarea “subofiţeri pompieri şi protecţie civilă” (2 locuri pentru etnia rromă);
– 25 locuri – bărbaţi specializarea “maistru militar auto”.

• în instituţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN):
1. Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” Bucureşti:
– Facultatea de Comandă şi Stat Major – specializarea ,,Logistică”: 2 locuri;
2. Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu:
– specializarea „Finanţe-contabilitate”: 9 locuri;
3. Academia Tehnică Militară Bucureşti:
– specializarea “Materiale energetice şi apărare CBRN”: 7 locuri;
– specializarea “Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare”: 5 locuri;
– specializarea “Blindate, automobile şi tractoare”: 3 locuri;
– specializarea “Construcţii şi fortificaţii”: 5 locuri;
– specializarea “Echipamente şi sisteme electronice militare”: 2 locuri;
– specializarea “Comunicaţii pentru apărare şi securitate”: 5 locuri;
– specializarea “Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare”: 3 locuri;
– specializarea “Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”: 9 locuri.
4. Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa:
– specializarea ,,Navigaţie , hidrografie şi echipamente navale” : 2 locuri;
– specializarea ,,Electromecanică navală” : 1 loc;
– specializarea ,,Electromecanică” : 1 loc.
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti:
– specializarea „Construcţii”: 7 locuri;
– specializarea „Tehnică de comunicaţii”: 7 locuri;
– specializarea „Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică”: 2 locuri;
– specializarea „Operare şi mentenanţă echipamente informatice”: 3 locuri;
– specializarea „Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii”: 7 locuri.
6. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” Constanţa:
– specializarea „Timonier şi tehnică de comunicaţii navală”: 2 locuri;
– specializarea „Comunicaţii navale şi observare semnalizare”: 1 loc;
– specializarea „Motoare şi maşini navale”: 2 locuri;
– specializarea „Motoare şi instalaţii electrice navale”: 1 loc.

Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru MAI sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Excepţie de la această regulă face următoarea armă şi instituţii de învăţământ pentru care sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi:
– arma pompieri – Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
DURATA STUDIILOR
– 4 ani: – Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
– Academia Tehnică Militară Bucureşti;
– Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa.
– 3 ani: – Academia Forţelor Terestre ,, Nicolae Bălcescu” Sibiu;
– Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” Bucureşti.
– 2 ani: – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” Constanţa.
– 1 an: Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Recrutarea candidaţilor se asigură de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, strict în raport cu domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2018;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.
Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, din mun. Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59, telefon 0232-412121, fax 0232-213617; 214470 şi de pe site-ul nostru www.isujis.ro sau e-mail: [email protected]


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii: