PROIECT de lege: Dacă ai invățat , să se ia în calcul la vechimea in muncă

0
740

Programele de masterat şi doctorat ar putea deveni vechime în muncă, asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, dacă o propunere legislativă în acest sens, depusă recent la Senat, va fi adoptată.

Proiectul modifică art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stabilind că în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a beneficiat de pensie de invaliditate;
a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, program universitar de master, doctorat cu frecvenţă şi cursuri de învăţământ postuniversitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;
a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, indiferent de numărul acestora;
a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, student, doctorand cu frecvenţă sau a urmat cursurile postuniversitare al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.*
*De reţinut că acest ultim punct a fost abrogate anul trecut prin OUG nr. 103/2017, însă el este reinclus – cu modificările subliniate – în proiectul de lege.

Iniţiatorii propunerii legislative consideră că măsura de recunoaştere a activităţii academice, universitare ca şi muncă intelectuală pentru vechimea în muncă are precedent internaţional şi deja la nivelul Parlamentului European există propuneri în acest sens.

Pentru a se aplica, proiectul de lege trebuie aprobat de ambele camere ale Parlamentului, promulgat de Preşedinte şi publicat în Monitorul Oficial.

Comentarii: