Proiecte importante pentru şcoli, semnate astăzi la Ministerul Fondurilor Europene

0
520

Două proiecte, de aproape 13 milioane de lei, au fost semnate astăzi la Ministerul Fondurilor Europene, de Președintele Consiliului Județean Iași și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, Maricel Popa.

”O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare” este un proiect ce se va derula pe o perioadă de 36 luni cu un buget de 6.398.942,72 lei și care va fi implementat împreună cu Școala Gimnazială nr. 1 Bălteni, (județul Vaslui). Școala Mihai Eminescu Lipova, Colegiul Naţional Ferdinand I (județul Bacău), Școala Gimnazială Prisăcani, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu“, Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” și Școala Gimnazială „Elena Cuza“ (din județul Iași).

Proiectul urmărește creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar a unui număr de 530 de copii între 3-5 ani, în special a celor 308 de copii cu risc de părăsire timpurie a școlii din mediul rural din școlile implicate precum și reducerea şi prevenirea abandonului şcolar prin măsuri integrate pentru un grup de 1955 de elevi din clasa pregătitoare și clasa a VIII-a, aparținând grupurilor vulnerabile, din care, 915 din mediul rural.

Un alt obiectiv îl reprezintă creşterea calității actului educațional prin îmbunătățirea competenţelor profesionale pentru 261 de cadre didactice și personal calificat în școlile cu risc educațional, prin oferirea de pachete pentru mobilitate profesională. Banii primiți vor fi utilizați și la îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale în școli și grădinițe, la refacerea sau reparația instalațiilor termice, anveloparea școlilor, amenajare și dotare a spațiilor aferente desfășurării activităților educaționale cu grupurile țintă ale proiectului.

Școlarii și preșcolarii din comunele Lipova și Șipote vor primi câte un microbuz școlar nou, iar cei din Bălteni vor beneficia de programe tip școală după școală.

Organizarea unei școli mobile pentru 1180 de copii va contribui la reducerea riscului de abandon școlar.
Proiectul prevede și o serie de investiții. Astfel, la Școala Bălteni va fi amenajat un parc joacă și va fi reparat acoperișul. Laboratorul de informatică va fi cablat și dotat cu 16 laptopuri. Școala va fi dotată cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor în vederea susținerii examenelor de evaluare națională, 3 laptopuri și 3 imprimante.

Unitatea de învățământ de la Lipova va avea un cabinet de mediator școlar, mobilier pentru 3 săli de grădiniță și pentru sălile de clasă, rafturi și cărți pentru bibliotecă și echipamente specifice pentru sala de sport. La Șipote, 19 săli de clasă vor fi dotate cu sisteme IT, iar 3 săli de grădiniță vor primi mobilier specific.

Proiectul “PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava” urmărește creșterea gradului de școlarizare a 530 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani și reducerea și prevenirea abandonului școlar pentru aproximativ 2000 de elevi din clasele primare și gimnaziale.

261 de cadre didactice vor beneficia de îmbunătățirea competențelor profesionale, iar acolo unde este necesar se va proceda la oferirea de pachete pentru mobilitate profesională, în vederea atragerii de personal calificat în acele unități de învățământ în care învață copii cu risc educațional.

Vor fi organizate tabere, cluburi de timp liber și activități bazate pe voluntariat pentru a facilita accesul la activități de educație non-formală pentru 1736 de elevi din comunitățile vizate de proiect.

Pentru transportul copiilor din Liteni, județul Suceava, va fi achiziționat un microbuz. Școlile gimnaziale Cordăreni, Stăuceni și Liceul Tehnologic Coțușca din Botoșani precum și Școala Rotunda și Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” din Suceava vor fi dotate cu echipamente IT, mobilier și materialele educaționale. Școlile de la Corni și Rotunda vor beneficia de lucrări de renovare, reabilitare și anvelopare iar instalațiile termice și electrice vor fi modernizate. Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul este de 6.443.156,46 de lei.

Comentarii: