PSD Iași va elibera spațiul din bd. Ștefan cel Mare fiindcă a încălcat legea și condițiile contractuale

0
846

Având în vedere necesitatea informării corecte a opiniei publice după speculațiile nefondate și acuzațiile mincinoase lansate de conducerea interimară a Organizației Județene Iași a Partidului Social Democrat în ceea ce privește consecințele legale ale lucrărilor fără autorizație efectuate în interiorul sediului acestui partid, sediu aflat în patrimoniul Municipiului Iași, vă prezentăm câteva date din contractul de închiriere semnat între Primăria Municipiului Iași și filiala acestui partid, precum și din notificarea oficială care a creat panică și confuzie printre liderii acesteia.

Municipiul Iaşi este administratorul imobilului situat în bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 47 – 49, inventariat la poziția 1.540, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 126 / 1997, denumit generic „Administrația Finanțelor Publice Locale și Sedii Partide″, monument de arhitectură edificat la începutul secolului XX, înscris și identificat prin Cod LMI IS-II-m-B-04068 în Lista Monumentelor Istorice, la poziția 1263, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 113 bis / 15.11.2016. În baza Contractului de închiriere înregistrat cu nr. 57.881 / 27.06.2017, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Iași a dobândit calitatea de locatar al spațiului situat la etajul al doilea al imobilului menționat.

Potrivit notificării din 20 aprilie 2018 înaintate filialei partidului prin intermediul executorului judecătoresc, notificare redactată de Direcția Exploatare Patrimoniu a Primăriei Municipiului, Organizația Județeană Iași a Partidului Social Democrat a fost înștiințată în legătură cu încetarea Contractului de închiriere nr. 57.881 / 27.06.2014 și, pe cale de consecință, cu obligația de a elibera spațiul închiriat în termen de 30 de zile de la data notificări, motivat de nerespectarea clauzelor contractuale prevăzute de art. 7.1. lit. c și lit. e, art. 7.3, art. 8.3. și art. 8.11 din Contract.

Concret, conform prevederilor contractuale menționate referitoare la exploatarea spațiului, locatarul – Organizația Județeană Iași a Partidului Social Democrat – avea obligația:

– să solicite avizul locatorului – Primăria Municipiului Iași – pentru executarea de modificări în construcție sau de funcțional și să obțină toate aprobările legale (art. 7.1 lit. c);

– să permită accesul periodic al reprezentanților Primăriei Municipiului Iași pentru a controla respectarea clauzelor contractuale cu privire la deținerea și folosința spațiului (art. 7.1. lit. e);

– subînchirierea totală sau parțială a spațiului, cât și folosirea acestuia de către altă persoană fizică sau juridică este interzisă (art. 7.3.);

– orice lucrări solicitate de locatar pentru a fi executate și care sunt utile sau necesare funcționării se vor efectua de către acesta cu emiterea avizului Primăriei Municipiului Iași și a aprobărilor legale (art. 8.3).

În urma verificărilor făcute la fața locului de Serviciul Control Urbanism al Poliției Locale s-au constatat modificări interioare ale imobilului închiriat făcute de către locatar, fără autorizație de construire, acordul proprietarului și avizul Direcției Județene de Cultură, fiind astfel încălcate grav clauzele contractuale prevăzute la art. 7.1. lit. c și lit. e, art. 8.3. din Contractul de închiriere, precum și dispozițiile art. 2 al. 4 lit. a, art. 3 al. 1 lit. b, art. 7 al. 1 lit. b și art. 11 al. 3 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Conform art. 8.11 din Contractul de închiriere, „rezilierea contractului ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către locatar obligă locatarul la predarea necondiționată a spațiului în termen de 30 zile de la notificarea comunicată de către locator, cu suportarea consecințelor rezultate din contract până la acea dată″.

În consecință, Primăria Municipiului Iași a notificat Organizația Județeană Iași a Partidului Social Democrat cu privire la obligația de a evacua și preda necondiționat spațiul închiriat în condițiile inițiale preluării, cu îndeplinirea următoarelor obligații: readucerea imobilului închiriat la starea inițială; refacerea în totalitate a elementelor care au suferit modificări; obținerea tuturor avizelor necesare readucerii spațiului închiriat la starea inițială, respectiv autorizație de construire / demolare, acordul proprietarului / administratorului și avizul Direcției Județene de Cultură; suportarea cheltuielilor aferente lucrărilor și avizelor necesare obținerii autorizației de construire / demolare; suportarea prejudiciilor aduse autorității publice locale prin acțiunile ilegale săvârșite asupra imobilului cu regim de proprietate publică și monument de arhitectură istorică.

Nepredarea spațiului în termenul de 30 zile de la data notificării, adică până pe 20 mai 2018, atrage suportarea de către Organizația Județeană Iași a Partidului Social Democrat a prejudiciului cauzat Primăriei Municipiului Iași ca a urmare lipsei de folosință a spațiului, precum și a cheltuielilor privind utilitățile aferente.

Amintim că, în disprețul tuturor reglementărilor în vigoare, conducerea Organizației Județene Iași a Partidului Social Democrat a dispus demolarea unui întreg perete din interiorul monumentului istoric aflat în centrul Iașului, justificându-și ulterior acțiunea prin necunoașterea legii.

loading...

Comentarii: