Zile de doliu la Agronomie. A murit prof. Constantin Milică

0
2286

Astăzi este o zi tristă pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași (USAMV) prin pierderea prof. Constantin Milică, unul dintre cei mai cunoscuți și prețuiți specialiști în Fiziologia Plantelor și Fitoterapie din țară. Literatura de specialitate din aceste două domenii ar fi fost mult mai săracă fără neobosita sa contribuție științifică.
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași îi datorează enorm profesorului Milică pentru munca sa uriașă, pentru resursa umană calificată pe care acesta a format-o în cei aproape 60 de ani de activitate puși în slujba crezului său – acela de a cerceta neîntrerupt, de a elabora preparate fitoterapeutice și, mai ales, de a face bine.

A publicat peste 250 de lucrări ştiin­ţifice, 36 de tratate şi monografii, 803 lucrări de specialitate, a înregistrat 170 de emisiuni pentru radio şi televiziune, avea 8 cursuri universitare, a obţinut împreună cu colec­tivele în care a muncit 6 brevete OSIM pentru pro­duse alimentare, cosmetice şi soiuri de grâu. A fost căutat până acum de peste 2 milioane şi jumătate de persoane pentru sfaturi de sănătate. Cererile, în­trebările şi solicitările de tratament au venit din 169 de ţări, din cele mai îndepărtate locuri de pe glob, din America, până în Australia, din Qatar, până în Filipine, din Republica Dominicană, până în Surinam, Martinica, Burkina Faso, Insulele Fe­roe, Nepal, Congo, Guinea.
Prezentarea acestei cărţi de vizită ar putea continuă, pentru că prof. universitar Dr. Constantin Milică a fost un mare sa­vant, o personalitate excepţională a ştiinţei româ­neşti, care de mai bine de o jumătate de veac s-a ocupat de cercetarea plantelor medicinale şi de ela­borarea unor tratamente pentru cele mai dificile boli şi afecţiuni. „Doctor Honoris Cau­să” al Uni­ver­­sităţîi „Ovidius” din Constanţa, specialist în fito­terapie, autor al unor scheme de tratament cu pre­pă­rate complexe din plante, obţinute în labora­tor prin metode ştiinţifice, prof. Constantin Mi­lică a fost, practic, un cunoscător genial al me­că­nismelor prin care plantele îi pot fi omului de folos. Două lumi diferite, dar solidare în a salva sănă­ta­tea.

„Drumul meu în viaţă a fost croit numai prin studiu şi învăţătură. N-am avut niciun alt ajutor. Am intrat la Timişoara, la facul­tatea de horticultură şi da­torită mediilor mari, am fost declarat „bursier al de­ca­nului”. Acolo, la Timişoara, s-a schim­­bat via­ţa mea. Am înţeles profund care este drumul pe care trebuie să rămân. Acela al studiului şi al învăţăturii, al cerce­tării tainelor vieţii. M-am trans­fe­raț la Bucu­reşti, la Horticultură, şi m-am specia­lizat în Fiziolo­gie şi Biochimie. Din anul III de studii, am fost nu­mit şi asistent. A fost o mare res­ponsabilitate pentru mine, să fac lucrări practice şi de laborator cu stu­denţi care erau doar cu un an mai mic ca mine. Pot să spun că n-am avut copilărie, din cauza condiţiilor grele de acasă, dar, în acelaşi timp, pot să spun şi că n-am avut o viaţă de student obişnuită, ca ceilalţi. Eu nu-mi permi­team să mă plimb cu o studentă de mână, să merg cu ea de gât, cum făceau colegii mei. Eu eram de-acum cadru didactic şi umblam la costum şi la cravată. După ab­solvire, am rămas mai departe asis­tent la facul­tate, apoi m-am înscris şi la doctorat, la Academia Română şi am susţinut exa­me­nul cu aca­de­micianul Traian Săvu­les­cu. Am fost singurul doc­to­rand pe care l-a avut Traian Săvules­cu. M-a ales din­tr-un grup de zece candi­daţi şi apoi m-a oprit la Aca­de­mie. La 25 de ani, am fost numit di­rec­torul Institu­tu­lui de docu­mentare ştiinţifică şi reprezentantul României la Institutul In­ternaţional de la Roma şi apoi de la Ber­lin.
În 1973,la solici­tarea Rectora­tului Universităţii Agronomice din Iaşi, m-am trans­ferat aici, unde, după un concurs serios, am ocupat postul de pro­fesor la Horticultură şi Agronomie. Mă întorceam cumva pe plaiuri na­tale, la 42 de ani, cu 216 lucrări ştiinţifice publicate. De atunci lucrez aici” -declara prof. Constantin Milica cu ceva timp in urmă.

Dumnezeu să-l ierte!


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here