55 de ani de educaţie cantemiristă

0
656

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Iaşi şi-a deschis porţile la 17 septembrie 1963, având denumirea de Şcoala Medie nr. 8. De la început, şi-a propus să devină un liceu model prin obţinerea de rezultate remarcabile în pregătirea generaţiilor de elevi. Cursul firesc al evoluţiei spre performanţă a fost întrerupt în 1975, când a fost transformat în liceu industrial, fără să se aibă în vedere specificul sau orientarea spre pregătirea teoretică. Din anul 1990, s-a revenit la filiera teoretică, cu profilurile real şi umanist, ca urmare a voinţei profesorilor, elevilor şi părinţilor.
Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” s-a remarcat în comunitatea educațională ieșeană ca o instituție de învățământ preuniversitar modernă, stabilă și performantă, cu un ethos pozitiv. Principalul reper al demersurilor liceului constă în asigurarea calității educației oferită de instituția noastră prin armonizarea valorilor tradiționale ale școlii ieșene cu diversitatea tendințelor europene actuale. Liceul dezvoltă un model educațional bazat pe valori, responsabilitate și competență. Viziunea instituției constă în formarea unor tineri pregătiți pentru provocările lumii contemporane, capabili de adaptare în societatea cunoașterii.
Dimensiunea europeană a educației se reflectă în mod semnificativ în cultura organizațională a liceului. Profilul absolventului liceului vizează: responsabilitate față de propria pregătire, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții, flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate.
Școală Europeană din anul 2015, reconfirmată în anul 2018, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” derulează proiecte educative cu finanțare europeană care au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării cu alte instituții de învățământ europene, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice și tehnicile informaţionale, constituind un univers special creat în direcţia asigurării unei dezvoltări echilibrate şi armonioase a elevilor, care să permită deschiderea acestora spre alteritate culturală.
Cu sentimentul unor deveniri intelectuale ce capătă forme de împlinire, cu fiecare an, făurim calea spre un viitor bazat pe valoare și performanță, în permanentă simbioză a viitorului cu trecutul, în spiritul unei libertăți depline a gândului și a transmiterii unor scrieri cu rol de ancoră pentru generațiile ce vor veni.
În România Anului Centenar, la vârsta maturității liceului nostru, 55 ani, ne exprimăm recunoștința pentru marele cărturar european Dimitrie Cantemir, al cărui nume cu cinste îl purtăm.

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here