Compania Națională Poșta Română, desemnată furnizor de serviciu universal în 2019

0
433

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) prelungește perioada de desemnare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. (CNPR) ca furnizor de serviciu universal până la data de 31 decembrie 2019. Decizia Autorității vine în urma solicitării Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) în acest sens, pentru a asigura continuitatea serviciului poștal universal.
Context
CNPR a fost desemnată furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018. Ținând cont de necesitatea asigurării serviciului universal în domeniul serviciilor poștale, MCSI a solicitat ANCOM prelungirea perioadei de desemnare a CNPR până la data de 31 decembrie 2019 conform legislației în vigoare. După această perioadă, măsurile privind desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal vor urmări îndeplinirea obiectivelor și direcțiilor de acțiune stabilite de MCSI în „Documentul de politică și strategie privind serviciul universal în sectorul serviciilor poștale”, pentru perioada 2019 – 2029.
Drepturile și obligațiile CNPR
Drepturile și obligațiile furnizorului de serviciu universal au fost stabilite prin Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare.
CNPR are obligaţia de a furniza serviciile incluse în sfera serviciului universal pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comerciale. Totodată, CNPR va asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori.
Decizia de desemnare a CNPR furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale este disponibilă aici.

Serviciul universal
Serviciul universal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, pachete mici și imprimate, în greutate de până la două kg, inclusiv; b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg, inclusiv; c) distribuirea coletelor poștale în greutate de până la 20 kg, inclusiv, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale din categoria prevăzută la lit. a); e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale din categoriile prevăzute la lit. a) – c); f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale.

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here