OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA Ș I LITERATURĂROMÂNĂ-GIMNAZIU- Iaşi, 22-26 aprilie 2019

0
446

În perioada 22-26 aprilie 2019 se va desfăşura la Iaşi, sub egida Inspectoratului Şcolar  Judeţean Iaşi, etapa naţională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru elevii de gimnaziu, care deschide lista celor 9 evenimente competiționale programate în județul nostru pentru sezonul aprilie – iulie 2019, expresie a recunoaşterii în plan naţional a competenţelor ştiinţifice, manageriale şi organizatorice ale instituţiei, precum şi o oportunitate de valorizare şi de promovare a experienţelor pozitive acumulate, în timp, în domeniul susţinerii performanţei şcolare şi a excelenţei în educaţie.

La această manifestare vor participa 500 de elevi şi profesori din toate judeţele ţării, programul oferit fiind unul dens, în care latura competiţională se completează cu activități culturale şi educative, care surprind pulsaţia vieţii spirituale a Iaşilor: 22 aprilie: ora 16.30 –  Deschiderea festivă a olimpia dei (Aula Magna a Universităţii de Științe Agr icole și Medicină Veterinară„ Ion Ionescu de la Brad” Iași); 23-25 aprilie: de sfăşurarea probelor, la Colegiul Național Iași, dar  și  vizitarea obiectivelor tu ristice din centrul istoric și zona Copou, sub genericul„Pri măvară ieşeană: muguri, nostal gii, aspiraţii; 26 aprilie, or a 10.00 – Festivitatea de premiere (Sala de festivități a Colegiului Na țional Iași). Județul nostru e ste reprezentat, în această co mpetiție, de 15 elevi de gimnaziu de la unități de învățământ din m unicipiile Iași și Pașcani, al căror rol va fi, deopotrivă , de competitori și de gazde înt r-un oraș al efervescenței cul turale, al literaturii și artei.

În organizarea acestei competiții, Inspectoratul Școlar Județean beneficiază de sprijinul unor parteneri deja tradiționali (Primăria Iași, Consiliul Județean Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Muzeul Literaturii Române, Editura Polirom, Revista „Convorbiri Literare”, Colegiul Național Iași), sponsori (Editura Corint, Editura Nomin a), precum și de implicarea profesionistă a unor unități școlare din Municipiul Iași (Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Colegiul Economic  Administrativ Iași, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” Iași, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași, Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” Iași, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași).

„Plasat neîntâmplător sub genericul „Anul cărții în România”, evenimentul își propune să valorizeze, în contexte formale și nonformale, pasiunea copiilor și a tinerilor pentru lectură și scriere creativă, precum și competențele de comunicare orală, pe teme generoase de literatură și artă” a declarat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, inspector școlar general al I.S.J. Iași.

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here