UAIC încurajează performanța academică

0
712

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași respectă standardele impuse de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), asigurând echilibrul între numărul de studenți și numărul posturilor didactice și de cercetare, ceea ce contribuie la creșterea calității actului educațional.

Astfel, în acest an universitar au fost scoase la concurs 85 de posturi didactice și 26 de posturi de cercetare.

În semestrul I, sesiunea decembrie 2018 – februarie 2019, au fost scoase la concurs 45 de posturi didactice: 9 pentru profesor, 9 pentru conferențiar, 13 pentru lector/șef lucrări și 14 pentru asistent universitar. Dintre acestea, 34 de posturi au fost ocupate (profesor-9, conferențiar-9, lector/șef lucrări – 11 și 5 asistent).

De asemenea, pentru posturile de cercetare au fost scoase la concurs 15 posturi (cercetător științific II-3 posturi, cercetător științific III-3 posturi, cercetător științific – 2 posturi, asistent cercetare științifică -7 posturi) și au fost ocupate 13 dintre acestea (2 posturi  CSII, 3 posturi CSIII, 1 post CS și 7 posturi de ACS).

În prezent, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt în desfășurare concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, sesiunea mai – iulie 2019.

Pentru această sesiune au fost scoase la concurs 32 de posturi didactice pe perioadă nedeterminată: 7 posturi pentru profesor, 11 pentru conferențiar, 10 pentru lector/șef lucrări și 4 pentru asistent universitar. De asemenea, au fost scoase la concurs și 8 posturi de asistent universitar, perioadă determinată.

Tot pentru semestrul al II-lea au fost scoase la concurs 11 posturi de cercetare: 1 post CS II și 5 posturi CSIII, perioadă nedeterminată, respectiv 1 post de cercetător științific și 4 de asistent de cercetare științifică pentru perioadă determinată. Rezultatele finale ale acestei sesiuni de concurs vor fi validate în ședința Senatului UAIC din data de 18 iulie 2019.

La 1 octombrie 2018, la UAIC erau 729 de posturi didactice ocupate (profesor – 159, conferențiar – 234, lector/șef lucrări – 272 și asistent universitar – 64 de posturi) și 800 de posturi vacante (147 – profesor, 156 – conferențiar, 292 lector/șef lucrări și 205 posturi de asistent).

În ceea ce privește cercetarea, la începutul anului universitar erau 95 de posturi de cercetare ocupate (CSI-2 posturi, CSII-13, CSIII – 43, CS-17 și ACS – 20 de posturi) și 121 de posturi vacante (6 posturi CSI, 12 – CSII, 19-CSIII, 35-CS și 49 de posturi de ACS).

În acest context, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași încurajează performanța academică prin acordarea unor gradații de merit și a unui spor de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare, conform Metodologiei aprobate prin HS nr. 12/13.12.2018.

În acest moment, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are în plată un număr de 234 de gradații de merit pentru personalul didactic și 20 de gradații pentru personalul de cercetare.

Numărul gradațiilor de merit ce pot fi acordate reprezintă 16% din posturile didactice și de cercetare existente în statele de funcții.

Sporul de performanță academică se acordă  personalului didactic de predare care nu a primit gradație de merit,  pentru un  număr de până la 15% din posturile didactice de predare. În prezent, 65 de cadre didactice din cadrul UAIC primesc acest spor, care se acordă pentru un an și se plătește doar din veniturile proprii ale Universității.

În această lună, la UAIC au fost acordate și vouchere de vacanță unui număr de 1825 de salariați (în limita sumelor alocate de MEN). De asemenea, s-au făcut demersuri pentru încasarea sumelor necesare acordării voucherelor de vacanță celor 138 de persoane care fac parte din categoria personalului didactic asociat, care desfășoară doar activități la plata cu ora și care au declarată funcția de bază la universitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIC are în derulare 19 proiecte de investiții

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) are în derulare proiecte de investiții în valoare totală de peste 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro). Proiectele vizează atât construcții noi (cămin studențesc, complex sportiv) cât și consolidarea, reabilitarea sau modernizarea spațiilor aflate deja în patrimoniul UAIC.

  1. Unul dintre cele mai importante obiective de investiții ale Universității îl reprezintă reabilitarea, refuncționalizarea și modernizarea Casei Universitarilor, imobil care este și monument istoric. Pentru acest proiect a fost emisă autorizația de construire, documentația a fost aprobată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice și pe 15 iulie va fi încărcată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, termenul pentru depunerea ofertelor fiind 8 august 2019. Durata de execuție a lucrărilor estimată de proiectant este de 18 luni, iar valoarea totală a proiectului este de peste 10 milioane de lei.

 

  1. O altă investiție importantă pe care UAIC o are în derulare este construirea unui nou cămin studențesc, pe strada Titu Maiorescu, nr. 15. În prezent documentația privind Planul Urbanistic Zonal este finalizată și predată la Compania Națională de Investiții iar Studiul de Fezabilitate a fost finalizat și este în proces de avizare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Miercuri, 10 iulie 2019, s-a întrunit comisia interministerială care a aprobat investiția, urmând ca ordinul de începere a procedurii de achiziție pentru servicii de proiectare și execuție să fie emis în curând.

 

 

  1. Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea corpului E al UAIC se realizează printr-un proiect câștigat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Astfel, vom reda comunității academice a UAIC un imobil care nu mai este funcțional de aproape zece ani. Investiția totală se ridică la suma de 478.081 lei (aproximativ 3.6 milioane de euro) și are ca termen de execuție 19 luni. La finalul proiectului, în corpul E vor funcționa 10 săli de curs, 3 săli de seminarii, 1 amfiteatru dar și 5 spații pentru birouri. Astfel, se va asigura accesul la spații moderne de învățământ pentru un număr maxim de 2574 de studenți și birouri pentru 43 de cadre didactice. De asemenea, imobilul va beneficia de dotări adaptate utilizării de către persoane cu dizabilități și vor fi amenajate 28 de locuri de parcare, dintre care două dedicate persoanelor cu dizabilități. Contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR-Nord Est) a fost semnat luni, 1 aprilie 2019 și este în derulare.

 

  1. La data de 12.2018, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a intrat în posesia a două terenuri cu o suprafață cumulată de aproximativ 9000 de metri pătrați, în zona Sărărie, unde intenționează să dezvolte un complex sportiv, compus din terenuri exterioare, bazin de înot acoperit, sală de jocuri sportive, cu terenuri omologate de handbal, baschet și volei, prevăzut cu tribune rabatabile pentru 4000 de locuri. În prezent este derulare contractul de proiectare, faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

 

  1. Un alt proiect prioritar de investiții este în desfășurare în Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași, unde UAIC și-a propus să amenajeze un spațiu în care vizitatorii să poată achiziționa suveniruri cu însemnele Universității sau consuma băuturi non-alocoolice, dar și gustări produse la Cantina universității. În prezent lucrările de execuție sunt în derulare, având ca termen de finalizare luna septembrie 2019. Valoarea proiectului depășește 000 de lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stațiunile UAIC, hub-uri pentru proiecte de cercetare

Stațiunile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor fi transformate în hub-uri moderne pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare naționale și internaționale.

În acest sens, la începutul anului 2019 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a depus spre evaluare către Organismul Intermediar pentru Cercetare, Ministerul Cercetării şi Inovării, proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România – RECENT-AIR”, cu un buget total al proiectului de 19.371.720 euro, cu TVA.

Prin proiectul RECENT-AIR, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași intenționează să amenajeze 10 laboratoare de cercetare care să permită studiul în profunzime a aerosolilor atmosferici, a factorilor care contribuie la formarea lor şi abundenţa acestora în atmosfera din 5 zone geografice distincte din România. Proiectul presupune amenajarea a șase laboratoare într-un mediu urban poluat (Iași), unul în mediu rural (Mădârjac), unul în mediu montan nepoluat (Rarău), unul în mediu marin (Agigea) și unul în mediu montan cu risc seismic și vulcanologic (Tulnici), în clădiri ce aparțin deja Universității.

Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea, înființată în 1926, are ca scop derularea de cercetări la Marea Neagră și educarea tinerilor biologi. Stațiunea de cercetare și-a păstrat scopul educativ, oferind cadrul educațional pentru derularea de practici studențești, dar a reînceput și activitatea de cercetare.

În prezent se derulează practica de vară a studenților de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și practica studenților Facultății de Biologie a Universității de Vest din Timișoara.

Activitatea de cercetare derulată în prezent se axează pe studiul migrației păsărilor sălbatice precum și a faunei din Dobrogea. Stațiunea este implicată în proiectul European „European Raptor Biomonitoring Facility”, finanțat de Agenția Europeană pentru Cooperare în Știință și Tehnologie, proiect prin care se urmărește dezvoltarea de unelte pentru monitorizarea mediului cu ajutorul păsărilor răpitoare – ca factori determinanți în vârful piramidelor trofice. În acest proiect sunt implicate 26 de țări din Europa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea, fiind coordonatorul la nivel național.

De asemenea, sunt în discuție proiecte noi cu universități și centre de cercetare din țară și din străinătate. Astfel, se dorește ca stațiunea să devină, în timp, un hub al cercetărilor axate pe biodiversitate.

Deși biologia marină a fost mai puțin abordată în ultimii ani, acum se reîncearcă pornirea unor proiecte pe această direcție. Ca urmare, ambarcațiunea Prof. Dr. Ioan Borcea, achiziționată în anul 2008 pentru cercetări arheologice marine, a fost supusă unor lucrări de revizie. Valoarea acestor lucrări a fost de de 21127 lei, la care se adaugă o rezervă financiară în cazul unor defecțiuni neprevăzute în sumă de 9000 lei (această sumă este accesată doar în cazul unor defecțiuni mai mari decât cele anticipate).

Ambarcațiunea se dorește a fi utilizată la viitoarele proiecte de cercetare desfășurate la Marea Neagră.

O altă stațiune a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Staţiunea Biologică „Petre Jitariu” de la Potoci – Neamţ, își propune reluarea cercetărilor lacustre cu nava de cercetări ACVAPUR, achiziționată în anul 2009, dar care are nevoie, la rândul său de reparații, pentru a răspunde noilor standarde.

De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își propune să valorifice și proprietățile de la Ruginești (județul Neamț), unde a existat o cabană – laborator și Ștefănești (județul Botoșani), unde există aproximativ două hectare de teren nefolosit și un imobil dezafectat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIC scoate la concurs peste 6400 de locuri fără taxă la admiterea din iulie

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs 3500 de locuri la buget pentru studiile de licență și 2100 de locuri fără taxă pentru studiile universitare de master. De asemenea, sunt disponibile și 4859 de locuri cu taxă, 3272 pentru studii de licență și 1587 pentru studii de master. Suplimentar, pentru românii de pretutindeni, sunt alocate 446 de locuri la buget și 114 locuri cu taxă pentru studii de licență iar pentru studii de master 360 de locuri la buget și 88 de locuri cu taxă. Astfel, la admiterea 2019, UAIC înregistrează o creștere a numărului de locuri bugetate față de admiterea 2018. Candidații se vor putea înscrie în perioada 15-20 iulie, iar rezultatele se vor afișa în perioada 21-23 iulie. Locurile care nu se vor ocupa în sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs în perioada 9-11 septembrie. În premieră, candidații la admiterea UAIC 2019 au la dispoziție o sesiune de preînscriere, exclusiv online, în perioada 11 martie – 14 iulie. Tot în premieră, candidații la admiterea 2019 pot achita taxa de înscriere cu cardul, folosind platforma https://plati-taxe.uaic.ro/

Oferta celor 15 facultăți ale UAIC cuprinde 77 de specializări la studii de licență și 109 pentru studii de master. La majoritatea facultăților, admiterea la licență se va face pe baza mediei examenului de bacalaureat și a notelor obținute la diverse probe în cadrul acestui examen. Printre facultăţile care vor avea o probă suplimentară la admiterea la licenţă, pe lângă dosar, se numără Facultatea de Drept, unde nota testului la Limba Română va reprezenta 50% din media de admitere, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă, unde proba sportivă la alegere va avea o pondere de 60%, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, candidații vor susține o teză scrisă la Biologie, clasa a XI-a. Și la Facultatea de Informatică, 50% din media de admitere o va reprezenta nota de la testul scris la Matematică sau Informatică.

La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, va exista o probă eliminatorie de aptitudini muzicale și dicție, la fel ca la Facultatea de Teologie Ortodoxă, unde la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidații vor susține aceeași probă vocaţională de dicție și aptitudini muzicale, iar 50% din notă va fi rezultatul de la proba scrisă la Învățătura de credință ortodoxă. Şi la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, la specializarea Teologie Pastorală, 40% din media de admitere o va reprezenta nota de la proba orală la Teologie Dogmatică.

Admiterea la programele de master se va face pe baza mediei examenului de licență și a notei obținute la proba orală – interviu sau în urma analizei CV-ului și a scrisorii de intenție.

Oferta de admitere pentru 2019 cuprinde 19 de specializări și programe în limbi străine (engleză sau franceză): cinci la licență și 15 pentru master. Pentru aceste programe, candidații vor susține și un test de competență lingvistică.

Începând cu data de 11 martie 2019, candidații care doresc să participe la concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au posibilitatea de a opta pentru completarea on-line a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs. Acest lucru poate fi realizat prin accesarea platformei inscriere.uaic.ro (http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx), destinată atât candidaților cetățeni români cu domiciliul în România și cetățenilor statelor membre UE și SEE, cât și candidaților din Republica Moldova, etnicilor români din celelalte state, precum și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.

Astfel, potențialii candidați pot completa fișa de preînscriere, în care se regăsesc toate informațiile incluse în fișa de înscriere la concursul de admitere, pot formula opțiuni privind programele de studii la care ar dori să fie admiși, pot încărca documente doveditoare privind datele personale, studiile absolvite, rezultatele obținute etc. Prin preînscriere, sunt evitate restricțiile legate de programul comisiilor de admitere din timpul sesiunii de înscriere, precum și eforturile implicate de deplasarea până la Iași. De asemenea, dosarele complete pot primi un feedback util din partea comisiei de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, asigurând timpul necesar corectării unor eventuale erori sau completării dosarului de concurs în conformitate cu reglementările legale și cele aplicabile la nivelul universității. Până în prezent au fost create 2340 de conturi pe platforma de preînscrieri, dintre care 1552 de cetățeni români și 788 de cetățeni români de pretutindeni. Peste 700 de candidați au finalizat completarea fișei de înscriere.

Informații complete despre admiterea 2019 la UAIC se pot consulta la adresa admitere.uaic.ro (https://admitere.uaic.ro/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 de elevi experimentează viața de student la UAIC prin școlile de vară ROSE

 

În perioada 30 iunie – 21 iulie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) desfășoară opt școli de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Mondială. Astfel, 375 de elevi de liceu, cu precădere dezavantajați social, participă la cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu și alte activități concepute pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și pentru facilitarea continuării educației la nivel universitar.

„Şcolile de vară îi pot ajuta pe liceeni să ia o decizie informată și realistă cu privire la viitorul lor, în acord cu particularitățile și dorințele fiecăruia. Vor pătrunde în „tainele” vieții academice nu oriunde, ci la cea mai veche universitate a României moderne și vor afla mai multe despre domeniul care îi pasionează, cu ajutorul colegilor noștri și al studenților implicați în program. Cred că prin aceste programe se poate declanșa sau dezvolta dorința de a veni să studiezi la „Cuza”. (Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public)

La Facultatea de Litere, elevii au în program activități didactice, ateliere aplicate, sesiuni de informare si de consiliere, dar și vizionare de filme și alte activități recreative. Facultatea de Drept le-a pregătit participanților, pe lângă cursuri și ateliere de lucru, o „vânătoare” de obiective turistice după indicii juridice. La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, liceenii participă la cursuri atractive pentru fiecare specializare în parte și vizitează instituții financiar-bancare, publice, companii locale sau incubatoare de afaceri. Participanții la școala de vară „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO”, organizată de Facultatea de Geografie și Geologie, beneficiază de un program intens și diversificat de cursuri practice și ateliere, precum și de și vizite la Stația Meteorologică Iaşi şi în Rezervația Geologică și Paleontologică Repedea. Facultățile de Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-Catolică le-au pregătit elevilor un pachet complet de activități de învățare și formativ-recreative, precum competiții sportive sau parcurgerea pe biciclete a traseelor turistice tematice ale Iaşului. La „Școala de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” organizat de Facultățile de Biologie și Chimie, liceenii își dezvoltă percepția asupra domeniului științelor, abilități de lucru în echipă și proiecte profesionale de viitor prin cursuri interactive, experimente şi activităţi de laborator și prin activități de cercetare în teren. Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie au inclus în program, pe lângă activitățile de învățare, activități cultural-educative precum vizite la muzeu, spectacole sau vizionări de filme. La școala de vară „De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT”, organizată de Facultățile de Informatică și Matematică, participanții află mai multe despre criptografie și securitatea informației, astronomie, viitorul informaticii și efectuează vizite la companii IT.

Participarea elevilor la toate cele nouă școli de vară este gratuită, aceștia având asigurate cazarea și masa pentru toată perioada de desfășurare a programelor. De asemenea, participanții își pot deconta cheltuielile de transport (dus-întors).

Cei 375 de elevi care timp de două săptămâni experimentează viața de student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au parcurs un proces de selecție care s-a desfășurat în perioada 22 mai – 15 iunie. Pentru a se putea înscrie, un elev trebuia să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a, să studieze la unul dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului ROSE și să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă e minor).

Mai multe detalii cu privire la școlile de vară ROSE se pot găsi accesând http://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here