Se dă startul la admitere în şcolile militare

0
1390

În luna ianuarie 2020 vor fi organizate concursuri de admitere în vederea ocupării

a 360 locuri în şcolile militare de subofițeri jandarmi ale Ministerului Afacerilor Interne

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi desfășoară activități de recrutare candidaţi în vederea luării în evidenţă şi, ulterior, întocmirii dosarelor pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2020, după cum urmează:

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Petru Rareş Fălticeni170 locuri;
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgăşani190 locuri.

 

Înscrierile se fac până la data de 15 noiembrie 2019, iar dosarele de candidat (corect și complet întocmite) vor fi depuse la Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, până la data de 04 decembrie 2019.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 12. l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în tinuta de vară;
 14. n) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

 Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la sediul I.J.J. Iaşi, din Bd. Poitiers nr. 18-22 sau la tel. 0232-410425, interior 24604 – Compartiment Resurse Umane.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/jriro/public_html/wp-content/themes/Newspaper1/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here