Programul de educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor în România finanţat prin GRANTURILE SEE 2014-2021

0
312

În intervalul 28 octombrie – 1 noiembrie 2019, o echipă alcătuită din patru reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, alături de inspectori școlari din județele Neamț și Ialomița, a participat la stagiul de formare ”The Teacher as a Change Agent” organizat de NewSchool în Norvegia, la Oslo. Activitățile din cadrul proiectului au fost centrate pe dezvoltarea unor practici didactice ancorate în noile teorii ale educației și pe formarea capacității de învățare pe tot parcursul vieții. Totodată, s-a urmărit crearea unor contexte formale și nonformale menite să identifice tehnici de cultivare, în rândul elevilor, a învățării active și a abilităților de viață independentă. De asemenea, au fost dezbătute aspecte legate de creșterea motivației elevilor pentru învățătură și de importanța conexiunii reale elev-profesor în asigurarea progresului școlar.

Demersul formativ găzduit de NewScool, precum și vizita desfășurată într-una dintre cele mai moderne școli din Oslo, a devenit un context prielnic realizării unor analize comparative de profunzime între cele două sisteme educaționale, care au scos în evidență liniile de acțiune în sensul cărora ar trebui să acționeze fiecare profesor care gândește ca un agent al schimbării, deschis nevoilor reale ale elevilor din noua generație.

În ultimele două zile ale stagiului de formare, echipele de inspectori din cele trei județe participante au configurat proiecte educaționale creionate în acord cu noua viziune asupra rolului ce îi revine fiecărui actor din spectrul educațional. În etapele ulterioare ale acestui demers, activitățile proiectate la Oslo vor căpăta contur concret în sensul  determinării schimbărilor necesare în comunitatea  educațională căreia îi aparține fiecare participant prin derularea unor sesiuni de formare, prin activități specifice de transfer al informației în cadrul cercurilor metodice organizate la nivel județean, precum și prin organizarea, în lunile aprilie-mai 2020, a campaniei regionale „We are the change agents”.

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here