Revoluţia magistraţilor: Și judecătorii din Iaşi intră în grevă

0
809

 

UPDATE: Si Judecătoria Iaşi a trimis un comunicat cu aceeaşi temă ca şi a judecătorilor de la Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel Iaşi.

„Cu unanimitate de voturi adoptă următoarele puncte de vedere referitoare la iminenta abrogare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva incălcării independenţei afectării statutului constituţional al judecătorilor:

I. Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei işi exprimă dezacordul cu privire la proiectul de act normativ prin care se prevede eliminarea pensiilor de serviciu pentru magistraţi personalul auxiliar de specialitate.

2. in cazul adoptării actului normativ, în forma publicată, cu eliminarea pensiilor de serviciu pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate, corpul magistraţilor din cadrul instangi va avea o reacţie promptă fermă pentru apărarea valorilor principiilor ce guvernează o justiţie independentă.

3. Se va emite un comunicat de presă prin care se va exprima dezacordul referitor la proiectul de act normativ prin care se prevede eliminarea pensiilor de serviciu pentru magistraţi personalul auxiliar de specialitate, precum şi adoptarea unei reacţii prompte şi ferme in situaţia adoptării actului normativ în această formă”

……………………………………………………………………………………………………………..

Adunările generale ale judecătorilor de la Tribunalul Iaşi  şi Curtea de Apel Iaşi au transmis astăzi că magistratii celor două instante vor suspenda judecarea dosarelor incepând cu ziua de 27 ianuarie 2020. Vor fi judecate doar cauzele urgente. Motivul: iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu.

Iata comunicatele transmise de cele doua instante:

„Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Iaşi convocată la data de 21.01.2020 de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul dispoziţiilor înscrise în art. 50 alin. 4) și art. 51 lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca ordine de zi Formularea unui punct de vedere motivat relativ la iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării independenței și afectării statutului constituțional al judecătorilor, a hotărât următoarele:

Respingerea propunerii de abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu a judecătorilor.

Consideră că în cazul adoptării actului normativ, în forma publicată, este necesară o reacţie promptă pentru apărarea valorilor şi principiilor ce guvernează o justiţie independentă din partea instanţei. Stabilește că este necesar, în cazul adoptării actului normativ, să fie sesizată Curtea Constituţională pentru constatarea unui conflict de natură constituțională între puterea judecătorească și puterea legislativă, în temeiul art. 146 lit. e) din Constituţie, având în vedere încălcarea directă a deciziilor anterioare ale Curţii Constituţionale. Subliniază necesitatea primordială a respectării principiilor ce guvernează funcţionarea statului de drept, ca axă fundamentală a statului român, potrivit art. 1 alin. (3) din Constituţie. Îşi manifestă îngrijorarea generală, în mod public, în raport de modalitatea de desfăşurare a procesului legislativ în România, privind încălcarea directă şi flagrantă a deciziilor definitive ale Curţii Constituţionale. Atrage atenţia că adoptarea proiectului de act normativ, în forma prezentată, aduce atingere în mod direct și vădit principiilor constituţionale referitoare la independenţa si inamovibilitatea judecătorilor consacrate de art. 124 alin. (3) şi art. 125 alin. (1) din Constituţie şi de art. 6 alin. (1) CEDO. Subliniază că potrivit art. 1 alin. (4) din Constituţie statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale, iar adoptarea actului normativ ar încălca însăși esenţa acestui principiu. Subliniază necesitatea unui efort unitar şi deplin pentru reafirmarea socială, a drepturilor magistraţilor,  în parametrii reali si obiectivi, pornind de la izvoarele acestora, ce ţin, în special, de garanţiile intrinseci unei justiţii  independente, în contraponderea unei campanii publice permanente şi ostile, cu tendinţe vădit defăimătoare şi separatiste social. Susține poziția corpului profesional al grefierilor de menținere a pensiilor de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor de pe lângă acestea.

Stabilește declanșarea unor forme de protest, sub forma purtării unei banderole albe în perioada 21-26 ianuarie 2020 și, începând cu data de 27 ianuarie 2020, a suspendării judecării cauzelor, cu excepția cauzelor urgente, astfel cum sunt stabilite prin lege și prin hotărârile Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași privind organizarea activității instanței în perioada vacanței judecătorești”

„Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Iași, întrunită în şedinţa din  21.01.2020, a luat în dezbatere modalitatea în care, în mod repetat, în ultimele zile, celelalte puteri ale statului, executivă şi legislativă, încearcă să submineze independenţa puterii judecătoreşti, atât prin asumarea unor poziţii publice denigratoare la adresa corpului magistraţilor, cât şi prin intenţia de a afecta stabilitatea financiară a acestora.

Anunţatele intenţii ale Guvernului României şi ale unor grupuri parlamentare de a elimina pensiile de serviciu ale magistraţilor reprezintă o încălcare gravă a independenţei puterii judecătoreşti, calificată ca atare şi de către Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa constantă.

Statutul constituţional al magistraţilor, care cuprinde o multitudine de incompatibilităţi şi interdicţii, precum şi responsabilităţile şi riscurile pe care le implică exercitarea acestei profesii impun acordarea unor drepturi băneşti adecvate ca o compensaţie a privaţiunilor şi ca o garanţie a independenţei puterii judecătoreşti.

Drept urmare:

  1. Judecătorii Tribunalului Iași, în cadrul Adunării Generale:

– subliniază necesitatea primordială a respectării principiilor ce guvernează funcționarea statului de drept, ca axă fundamentală a statului român, potrivit art. 1 alin. 3 din Constituție;

– își manifestă îngrijorarea generală, în mod public, în raport de modalitatea de desfășurare a procesului legislativ în România, privind încălcarea directă și flagrantă a deciziilor definitive ale Curții Constituționale;

– atrage atenția că adoptarea proiectului de act normativ, în forma prezentată, aduce atingere în mod direct și vădit principiilor constituționale referitoare la independența și inamovibilitatea judecătorilor, consacrate de art. 124 alin. 3 și art. 125 alin. 1 din Constituție și de art. 6 (1) CEDO;

– subliniază că, potrivit art. l alin. 4 din Constituție, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale, iar adoptarea actului normativ ar încălca însăși esența acestui principiu;

– consideră că în cazul adoptării actului normativ, în forma actuală, este necesară o reacție promptă și impetuoasă pentru apărarea valorilor și principiilor ce guvernează o justiție independentă din partea instanței;

– stabilește că este necesar, în cazul adoptării actului normativ, ca președintele CSM să sesizeze Curtea Constituțională pentru constatarea unui conflict de natură constituțională între puterea judecătorească și puterea legislativă, în temeiul art. 146 lit. e din Constituție, având în vedere încălcarea directă a deciziilor anterioare ale Curții Constituționale;

– subliniază necesitatea unui efort unitar și deplin pentru reafirmarea socială, în parametri reali și obiectivi, a drepturilor magistraților, pornind de la izvoarele acestora, ce țin, în special, de garanțiile intrinseci unei justiții reale independente, în contraponderea unei campanii publice permanente și ostile, cu tendințe vădit defăimătoare și separatiste social.

2. Având în vedere iminenta abrogare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu, prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iași din data de 21.01.2020, s-a stabilit, în unanimitate, ca, începând cu data de 27.01.2020, activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, să fie suspendată. Durata suspendării, decisă în unanimitate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iași, va fi reevaluată în funcţie de respectarea climatului de independenţă necesar înfăptuirii actului de justiţie în condiţii optime şi în beneficiul cetăţenilor”

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here