Continuă protestul judecătorilor Tribunalului Iaşi. Refuză chiar şi participarea la constituirea Birourilor Electorale Județene

0
601

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Iași, convocată de președintele Tribunalului Iași,  la data de  04.02.2020 a stabilit în unanimitate:

I. Continuarea protestului pe perioadă nedeterminată, în forma suspendării judecării cauzelor, cu excepția cauzelor urgente, prezentate mai jos:

I.a. În materie penală:

 1. toate cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
 2. indiferent de faza procesuală, următoarele cauze:

– cauzele cu inculpaţi şi victime minore,

– cererile de recuzare sau abţinere ori îndreptare eroare materială, omisiuni vădite;

 1. cauzele având ca obiect:

– redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (art. 466 Cod procedură penală);

– prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate (art. 513 Cod procedură penală);

– schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie sau schimbarea regimului de executare (art. 517 şi art. 518 Cod procedură penală);

– modificarea sau încetarea obligaţiilor în procedurile prevăzute în art. 51, art. 61, art. 73, art. 48 din Legea nr. 253/2013;

– cauzele cu arestaţi în cauză şi persoanele  supuse măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 şi art. 110 Cod penal (directe şi contestaţii);

– cererile în materia executării pedepsei privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate;

– cererile de amânare/întrerupere a executării pedepsei;

– cererile de comisie rogatorie şi delegare;

– contestaţiile privind măsurile asigurătorii

(art. 250 Cod procedură penală), de competrenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– contestaţiile privind durata procesului penal (art. 488 indice 1  Cod procedură penală);

– cauzele mai vechi de 1 (un) an de la momentul înregistrării pe rolul instanţei şi care sunt ameninţate de prescripţie;

– cauzele avand ca obiect desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei;

– cauzele avand ca obiect solutionarea caii de atac – art. 29 alin. (5)  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,  republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare.

I.b. În materie civilă:

 • adopţie;
 • acţiune în constatarea nelegalităţii grevei;
 • acţiune în suspendarea grevei;
 • asigurare dovezi;
 • autorizarea executării obligaţiei de a face şi intrării în încăperi;
 • cerere necontencioasa ;
 • certificarea titlurilor executorii europene;
 • conflict de competenţă;
 • curatelă;
 • incompatibilitate;
 • încuviinţare executare silită;
 • măsuri asigurătorii;
 • ordin de protecţie;
 • ordonanţă preşedinţială;
 • plasament;
 • plângere contestaţie tergiversare proces;
 • suspendare executare;
 • reintegrare spaţiu locativ;
 • reprezentativitate sindicat;
 • tutelă;
 • dosare mai vechi de 10 ani.

I.c. În materia contenciosului administrativ și fiscal:

 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii achiziţii publice;
 • conflict de competenta;
 • abținere/recuzare;
 • ajutor public judiciar/acordare facilităţi la plata taxei de timbru;
 • reexaminare taxa de timbru/ajutor public judiciar/acordare facilități la plata taxei de timbru;
 • reexaminare anulare cerere;
 • contestație privind tergiversarea procesului;
 • ordonanță președințiala;
 • aplicare amendă civilă;
 • amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr. 554/2004);
 • suspendare licitaţie;
 • asigurare dovezi;
 • cerere privind fixarea unui termen de urgenţă (Legea 554/2004 art. 21);
 • apelul declarat împotriva încheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de intervenție (art. 64 Cod procedură civilă), a cererii de chemare in judecata a altei persoane (art. 69 Cod procedură civilă), a cererii de chemare în garanţie a altei persoane (art. 74 Cod procedură civilă), a cererii  de arătare a titularului dreptului (art. 77 Cod procedură civilă).

I.d. În materie civilă –  litigii cu profesioniști:

 • contestație la executare;
 • suspendare executare silită;
 • poprire asiguratorie;
 • sechestru asigurator;
 • sechestru judiciar;
 • asigurare dovezi;
 • dizolvare societate comercială;
 • radiere societate comerciala;
 • opoziție la dizolvare;
 • conflict de competenta;
 • abținere/recuzare;
 • ajutor public judiciar /acordare facilităţi la plata taxei de timbru;
 • reexaminare taxa de timbru/ajutor public judiciar/acordare facilități la plata taxei de timbru;
 • reexaminare anulare cerere;
 • exequatur;
 • încuviințare executare;
 • ordonanță președințială;
 • suspendare provizorie;
 • suspendare executare hotărâre AGA;
 • suspendare executare hotărâre arbitrala;
 • somație de plata/ordonanță de plata/somație europeană de plată;
 • anulare ordonanță de plată;
 • opoziție la executare;
 • plângere rezoluție director ORC
 • numire arbitru;
 • termen de gratie;
 • contestație privind tergiversarea procesului;
 • apelul declarat împotriva încheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de intervenție  (art. 64 Cod procedură civilă), a cererii de chemare in judecata a altei persoane (art. 69 Cod procedură civilă), a cererii de chemare în garanţie  a altei persoane (art. 74 Cod procedură civilă), a cererii  de arătare a titularului dreptului (art. 77 Cod procedură civilă);
 • plângerile formulate în temeiul dispozițiilor art. 525 Cod procedură civilă împotriva încheierilor judecătorilor prin care a fost respinsă contestația privind tergiversarea procesului;
–          suspendare executare art. 507, 512,700,718 Cod procedură civilă/art. 300, 319^1, 325 Cod procedură civilă;

–          litigii privind insolvenţa persoanei fizice.

 

I.e. În materie de insolvenţă:

 • deschidere procedură la cererea debitorului;
 • poprire asiguratorie;
 • sechestru asigurator;
 • sechestru judiciar;
 • asigurare dovezi;
 • concordat preventiv;
 • mandat ad-hoc;
 • opoziție la cererea de deschidere procedura;
 • contestație privind tergiversarea procesului;
–          ordonanţă preşedinţială;
–          abținere/recuzare;
–          ajutor public judiciar /acordare facilităţi la plata taxei de timbru;

–          reexaminare taxa de timbru/ajutor public judiciar/acordare facilități la plata taxei de timbru;

–          suspendare executare art. 507, 512  Cod procedură civilă /art. 300, 319^1, 325 Cod procedură civilă;
–          dosare mai vechi de 10 ani.

 

II. Refuzul participării judecătorilor la constituirea Birourilor Electorale Județene în anul 2020 cu prilejul desfășurării alegerilor locale si parlamentare.

 

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here