Partida Romilor „Pro Europa” reclamă nereguli în organizarea olimpiadei romani

0
1150

Asociația Partida Romilor ”Pro Europa”, Centrul Regional Iași s-a adresat Ministerului Educației și Cercetării, Direcția Minorități, cat si Inspectoratului Școlar Județean Iași
cu privire la nereguli  in organizare si desfășurarea Olimpiada Limba romani – faza județeană.
In sesizare se detaliaza ca la data de 29 februarie 2020 s-a desfășurat faza județeană a olimpiadei de limba romani unde s-au  calificat 11 elevi romi din unități școlare unde se studiază limba maternă romani. Transmiterea tabelului de elevi calificați pentru etapa județeană s-a făcut prin adresă oficială din partea fiecărei unițăți școlare care a făcut selecția la nivel local. Din cei 11 elevi calificați un număr de 2 elevi provin din Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” din  Podu Iloaiei.
„Precizăm că, în mod tradițional, organizația noastră a sprijinit organizarea olimpiadei în fiecare an școlar, cu excepția acestuia, de când nu mai avem inspector pentru romi si în fiecare an elevii au primit premii și stimulente pentru rezultatele obținute.
În urma afișării rezultatelor, pe site-ul școlii organizatoare, am constatat că o eleva a concurat la anul IV de studiu, deși aceasta ar fi trebuit să concureze la anul V. În sprijinul celor afirmate exista tabele cu rezultatele obtinute de elevi în anul școlar 2018/2019 și print screen cu rezultatele obținute acest an, nu este o eroare poate fi verificată baza de date a MEC .
Având în vedere că profesorul îndrumător și directorul adjunct de la școala de proveniență a elevei, sunt membri în Consiliul consultativ pentru limba maternă, iar aceasta din urmă a fost membru în Comisia Județeană de organizare și evaluare a concursului, suntem îndreptățiți să considerăm că elevul minor a fost determinat de către profesor să comită o ”infracțiune”,  iar conducerea școlii a fost duplicitară, deoarece situația privind anul de studiu al elevilor calificați în etapa județeană a fost transmisă oficial de către școală, obligativitatea acesteia fiind sa verifice in registrul matricol anul de studiu în care se află eleva, aceasta trebuia pâna la calificare să parcurgă o etapă de selecție locală. In concluzie nu poate fi vorba de o eroare, ci mai degrabă un act premeditat, asumat de către toți factorii, deoarece în anii precedenți același profesor a mai avut astfel de tentative cu alți elevi și când a fost descoperit a încercat să spună ca a fost o eroare se arata in sesizarea catre minister si inspectorat.

In continuare, sesizarea face referire la informarea  si avertizarea de indata a inspectorului  Florentin Ciobotariu  de către Elena Motaș, fost inspector pentru minorități, insa acesta a ignorat în totalitate mesajele și nu a verificat conformitatea datelor furnizate de școli.
De asemenea, s-a solicitat, in conformitate cu prevederile Legii 544 privind liberul acces la informații de interes public, verificarea în registrul matricol aflat la dispozitia școlii ”A.I.Cuza”  Podu Iloaiei, situația școlară a elevelor participante la olimpiadă cu privire la numarul anilor de studiere a  limbii romani.

„Suspectăm că a doua eleva nu poate fi in anul III de studiu, fiind in clasa a VIII-a. Organizația noastră va premia elevii și ne dorim să dăm exemplu de corectitudine.
Un alt aspect foarte grav este că profesorul si directorul școli,  în calitate de membri în Consiliu consultativ pentru disciplina de specialitate, au săvârșit o abatere gravă de la normele legale, au contribuit cu bună știință la fals material în înscrisuri oficiale și instigare la fals a unui minor. drept pentru care solicităm excluderea acestora din Consiliul consultativ de limba maternă.
In conformitate cu Regulamentul Cadru privind organizarea și funcționarea Consiliilor Consultative de specialitate, membrii sunt aleși prin vot deschis și trebuie să indeplinească cumulativ criteriile conform legii. La nivelul județului Iași consiliul consultativ nu a fost ales prin vot deschis, inspectorul de specialitate a adus la cunoștință cadrelor didactice componența acestuia, într-o întâlnire organizată în semestrul al II-lea 21 ianuarie 2020, dovedind superficialitate și lipsă de interes față de minorități. Facem precizarea că profesorul este necalificat cu studii medii, iar directoarea nu este de etnie romă, nu are nici competențe lingvistice de limba romani, nici nu a făcut dovada expertizei pe romi. Date fiind atribuțiile specifice ale unui consiliu consultativ de specialitate reglementate în legislația specifică considerăm că aceștia nu își justifică prezența în acesată structură”, se mai arata in sesizarea catre Ministerul Educatiei.

Asociația Partida Romilor ”Pro Europa”, Centrul Regional Iași considera ca este inadmisibil ca un cadru didactic să încurajeze elevii la fapte reprobabile si solicita rezolvarea acestui incident grav prin sancționarea in conformitate cu legislația în vigoare a celor care se fac responsabili de acest incident de practica negativă în sistemul educațional ieșean.

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here