Ce salarii iau directorii societăţilor din subordinea Primăriei Iaşi

0
416

Municipalitatea ieșeană infirmă speculațiile apărute în spațiul public cu privire la indemnizațiile pe care le obțin conducerile, respectiv membrii Consiliilor de Administrație (CA) ale societăților comerciale în care Consiliul Local Iași este unic acționar. De asemenea, conducerea municipalității consideră că este condamnabilă atitudinea consilierului local Răzvan Timofciuc care a lansat informații false, ceea ce denotă o necunoaștere a legislației în domeniu.

 

Cifrele prezentate public de consilierul local nu se regăsesc în niciun document oficial și nu au fost prezentate nici măcar sub formă de schiță conducerii Primăriei Municipiului Iași. Pe scurt, aceste sume nu există în realitate.

 

„Iată o nouă dovadă de analfabetism funcțional, prin care se demonstrează că nu se înțelege deloc ceea ce se citește. Faptul că domnul în cauză nu cunoaște legea și nu știe să efectueze calcule elementare nu ar trebui să mire pe nimeni, fiind cunoscută atitudinea sa în plenul Consiliului Local, precum și argumentația aferentă fiecărei luări de poziții pe care le-a avut în ultimii ani. Dar este de neînțeles această atitudine mai ales acum, când ne aflăm într-un moment deosebit. Nu poți ieși să minți ieșenii, și așa tensionați de problemele de sănătate publică prin care trece țara noastră, și să afirmi că directorii și membrii CA și-au mărit substanțial veniturile pentru acest an. Nu s-a pus niciodată această problemă, iar minciuna este cu atât mai condamnabilă cu cât se face o comparație aberantă cu eforturile pe care le depunem ca toți angajații societăților în cauză să nu fie afectați de criza prin care trece țara noastră. Toți acești angajați se află în teren în fiecare zi și își fac datoria asumându-și riscurile de rigoare pentru ca noi toți să depășim această situație deosebită. De ei trebuie să ne interesăm să aibă tot ceea ce le trebuie atât pentru a-i proteja, cât și pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții”, a declarat primarul Mihai Chirica.

 

Având în vedere datele false prezentate public, municipalitatea ieșeană prezintă, mai jos, indemnizațiile pe care le încasează directorii societăților unde este acționar Consiliul Local, precum și ale membrilor CA aferente. Astfel, sumele care sunt propuse a fi acordate în anul 2020 sunt următoarele:

 1. SC EcoPiața SRL Iași
  1. Director executiv: 21.800 lei brut – 12.753 lei net;
  2. Membru în CA: 2.200 lei brut – 1.287 lei net;
 2. Compania de Transport Public Iași
  1. Director general: 16.000 lei brut – 9.360 lei net;
  2. Director tehnic: 15.000 lei brut – 9.067 lei net;
  3. Director exploatare: 15.000 lei brut – 9.067 lei net;
  4. Director economic: 13.780 lei brut – 8.061 lei net
  5. Membru în CA: 5.514 lei brut – 3.226 lei net.
 3. SC Citadin SA Iași
  1. Director executiv: 19.950 lei brut – 11.670 lei net;
  2. Director executiv adjunct: 17.100 lei brut – 11.115 lei net;
  3. Membru CA: 3.990 lei brut – 2.593 lei net.
 4. SC Servicii Publice SA Iași
  1. Director general: 20.526 lei brut – 12.028 lei net;
  2. Director economic: 17.135 lei brut – 11.137 lei net;
  3. Membru CA: 6.854 lei brut – 4.009 lei net.
 5. SC Salubris SA
  1. Director executiv: 20.500 lei brut – 11.992 lei net;
  2. Membru CA: 6.800 lei brut – 3.978 lei net.
 6. SC Termo-Service SA
  1. Director executiv: 17.319 lei brut – 10.131 lei net;
  2. Membru CA: 5.900 lei brut – 3.451 lei net.

 

Pentru informarea corectă a opiniei publice, stabilirea indemnizațiilor prezentate mai sus se face în concordanță cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, astfel:

 • indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de INSSE anterior numirii;
 • componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, se acordă anual în funcție de gradul de realizare a acestora în anul anterior și nu poate depăși un cuantum de maximum 12 indemnizații fixe lunare.

 

La rândul ei, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori și este formată din:

 • indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, comunicat de INSSE anterior numirii;
 • componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, care se acordă anual.

Subliniem că, așa cum prevede și legislația în vigoare, remunerația fixă și componenta variabilă acordate membrilor ai Consiliului de Administrație al operatorilor economici subordonați municipalității sunt stabilite în contractele de mandat, iar remunerația directorilor este stabilită prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.

Componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și directorilor se acordă doar în măsura în care sunt indepliniți indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here