Decizie radicală: Masca de protecţie devine obligatorie pentru cetăţenii judeţului Iaşi

0
7063

Decizie radicală luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) în contextul pandemiei de Covid-19. Astfel, în baza unei Hotărâri luate de CJSU, masca de protecţie devine obligatorie pentru cetăţenii judeţului Iaşi. Este vorba de spaţiile publcie închise, precum mijloacele de trasport în comun, magazinele, farmaciile, instituţiile, etc. Decizia aceasta vine la pachet şi cu alte hotărâri emise de Comitetul Judeţean şi care vor fi puse în aplicare în  scurt timp.

HOTĂRÂRE privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 04.04.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 36/11.02.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 04.04.2020;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În temeiul Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență coroborat cu art. 14 alin. 1 din HG nr. 557/03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;

În temeiul HG nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru stabilirea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 art.3, alin.1 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și ale Ordonanței militare nr. 7/04.04.2020, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere afluxul mare de cetățeni sosiți din străinătate, din zonele roșii, se dispune măsura stabilirii carantinei în cămine și internate școlare existente în Județul Iași. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Iași și unitățile administrativ-teritoriale vor pune la dispoziție spațiile respective în cursul zilei de 05.04.2020.

Art. 2 Direcția de Sănătate Publică Iași, unitățile administrativ-teritoriale și unitățile școlare vor asigura personalul necesar, care să deservească locațiile în discuție pe perioada carantinei.

Art. 3  Costurile necesare carantinării persoanelor sunt asigurate de Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Iași, care va încheia convenții de finanțare cu unitățile administrativ-teritoriale, iar acestea, la rândul lor, contractează servicii specifice, în conformitate cu dispozițiile HG nr. 201/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4  Paza locațiilor de carantinare ce fac obiectul prezentei hotărâri va fi asigurată de Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași și de Poliția Locală.

Art. 5 În mijloacele de transport în comun din Județul Iași, precum și în toate spațiile publice închise (spații comerciale, farmacii, piețe agroalimentare, instituții publice etc.) purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie. Aceste mijloace de protecție constau în: măști de protecție, eșarfe, fulare, alte articole vestimentare etc.

Art. 6 Administratorii și deținătorii locațiilor enumerate la punctul anterior nu vor permite cetățenilor accesul în mijloacele de transport și în spațiile enumerate la art. 5, fără mijloacele de protecție menționate.

Art. 7 Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale, instituțiilor și ai altor locații în care există aflux de cetățeni sunt obligați să monteze covoare îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea acestor spații.

Art. 8 Măsurile prevăzute la art. 5, 6 și 7 se vor pune în aplicare începând cu data de 06.04.2020.

Art. 9 Unitățile spitalicești din județul Iași sunt obligate să verifice existența și funcționarea grupurilor electrogene proprii, precum și să dețină rezerve de consum de apă pentru 1-3 zile, potrivit dispozițiilor legale incidente. Aceste aspecte vor fi raportate furnizorilor de servicii în cauză.

Art. 10 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor CJSU, primăriilor din județ și instituțiilor responsabile.

 

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here