Noi reglementări privind acordarea și decontarea concediilor medicale în perioada stării de alertă                                       

0
1137

Conform ultimelor modificări legislative publicate în MO nr.435/22.05.2020, au devenit publice reglementari noi privind  modul de acordare și decontare a concediilor medicale, astfel:

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care a fost instituită măsura de carantină beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, certificatele de concediu medical putând fi eliberate de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină a persoanei asigurate pentru situația în care monitorizarea acesteia s-a efectuat de către direcția de sănătate publică, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către această autoritate publică și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Începând cu data de 15 mai 2020, transmiterea certificatelor de concediu medical se poate realiza și prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către angajatori/case de asigurări de sănătate, dar și faptul că adeverinţele necesare în vederea acordării certificatelor de concediu medical din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni se pot elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

De menționat este faptul că pentru certificatele de concediu medical acordate de către alți medici decât cei de familie, asiguraților începând cu data de 15 mai 2020 pot fi depuse la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără viza medicului de familie.

Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesec fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv avizul medicuui de medicina muncii.

Pacientul cu COVID-19 poate beneficia de certificat de concediu medical eliberat de către medicul curant, la externarea din spital  pentru perioada internării, dar și la externare. Dacă situația o impune și starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, după expirarea acestui concediu medical, medicul de familie poate prelungi concediul medical, pentru aceeași afecțiune, cu cel mult 14 zile (pe baza scrisorii medicale eliberate de către medicul curant), iar pentru alte situații cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

De asemenea, începând cu data de 15 mai 2020 există posibilitatea depunerii de către angajatori la CAS Iași a cererilor de restituire, precum și certificatele de concediu medicale aferente solicitării și prin mijloace de transmitere la distanță Această posibilitate de transmitere la distanță către CAS Iași a documentelor necesare preluării în plată o au și persoanele interesate care se aflau în concediu medical anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă

Instituțiile şi autorităţile publice, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, iar sumele corespunzătoare de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile lunii martie 2020 și acestea nu vor fi cuprinse în cererile de recuperare.

Pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină sunt alocate în bugetul FNUASS sume suplimentare, potrivit legii.

În luna martie 2020, numărul certificatelor de concediu medical pentru carantină a ajuns la 598, iar în luna aprilie la 857.

CAS Iași a efectuat plăți aferente indemnizațiilor de concediu medical  pentru luna aprilie în valoare de 12.977 mii lei, iar pentru luna mai urmează să fie achitate 12.921 mii lei.

 

 

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here