Un nou pas către implementarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași

0
410

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale beneficiare
ale Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), ce
urmează a fi implementat de ApaVital SA Iași, au participat marți, 2
iunie 2020, la o întâlnire organizată de Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS. Participanților le-a fost
prezentat proiectul, respectiv studiul de fezabilitate, indicatorii
tehnico-economici, analiza cost-beneficiu și strategia de tarifare
pe următorii ani.

În urma acestei întâlniri, reprezentanții UAT-urilor
beneficiare ale POIM și-au dat acordul pentru implementarea
Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Iași, urmând a emite hotărâri de consiliu local în
acest sens.
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost
elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României,
identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu
Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor
Comisiei Europene, având ca obiectiv specific creșterea nivelului
de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.
Principalele rezultate urmărite, prin promovarea investițiilor
în domeniul apei și apei uzate, vizează realizarea angajamentelor
ce derivă din directivele europene privind calitatea apei destinate
consumului uman – serviciu public de alimentare cu apă potabilă,
controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a
sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori și
epurarea apelor uzate – ape uzate urbane colectate și epurate (din
perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru
aglomerările cuprinse între 2.000 – 10.000 locuitori echivalenți.

“Valoarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Iași se ridică la 507,3 milioane de
euro. Investițile se vor realiza prin intermediul a 14 contracte de
lucrări, 4 contracte de furnizare echipamente și două contracte de
servicii. Populația suplimentară care va beneficia de o mai bună
alimentare cu apă va fi de peste 190 mii locuitori, iar peste 77 mii
de locuitori vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate”. a precizat Victor Chirilă, președintele ARSACIS

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here