Tragere la sorţi pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale

0
450

In conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin.(3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform Programului calendaristic stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 576/22 iulie 2020, Tribunalul Iaşi aduce la cunoştinţa publicului următoarele:

La data de 6 august 2020, orele 12,00, va avea Ioc Ia sediul Tribunalului Iaşi – Sala de Consiliu nr. 308, et. 3, (lângă Biroul primului grefier al Tribunalului Iaşi), tragerea la sorţi, în vederea desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, pentru Biroul Electoral Judeţean Iaşi şi pentru Birourile Electorale de Circumscripţie din judeţul Iaşi, birouri ce se constituie pentru alegerile locale organizate la data de 27 septembrie 2020.

Tragerea la sorţi se va face pe funcţii: preşedinte şi locţiitor, pe baza listelor întocmite cu respectarea cerinţelor impuse de art. 26 alin. 5 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi

Judecător Narcis-Violin STOICA

loading...

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here