A fost eliminată obligaţia firmelor de a dovedi dreptul de folosință asupra sediului social

0
1833

UPDATE: Clarificare ONRC: Chiar dacă nu se mai transmite la Fisc, dovada sediului social se depune în continuare la înființarea firmei

Potrivit clarificării ONRC publicate  pe site-ul instituției, prin Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea OUG nr. 195/2020, care se aplică de astăzi, au fost abrogate următoarele aspecte din Legea societăților nr. 31/1990:

  • s-a eliminat obligația oficiilor registrului comerţului de a transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social, după înregistrarea în registrul comerţului;
  • s-a eliminat temeiul legal al cheltuielii pentru informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social.

Aceste prevederi ale alineatelor (3) și (5) ale art. 17 din Legea nr. 31/1990 nu se mai regăsesc, în urma abrogării lor, în legislație.

Cu toate acestea, potrivit aceleiași informări a ONRC amintite anterior, ”nu dispare obligația depunerii la oficiul registrului comerțului a dovezii deținerii cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social, conform art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990.

Prin urmare, se menține obligativitatea prezentării, la înmatricularea societății, a dovezii sediului declarat și a disponibilității firmei.

Așadar, contribuabilii vor prezenta în continuare la ONRC, la momentul înființării formei juridice, dovada sediului declarat, cu mențiunea că, mai departe, ONRC nu mai are obligația legală de a transmite documentul care atestă acest aspect către Fisc.

……………………………………………………………………………………………………………….

Incepand de astăzi, 23 iulie 2021 este eliminată obligaţia de a prezenta la sediul Oficiului Registrului Comerțului (ORC) documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.  

Această reglementare este prevazuta in Legea nr. 206/2021 care prevede că în vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, ONRC transmite acestora, ONLINE, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul comerțului.

Astfel se prelungeşte relaționarea cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) online sau prin intermediari care urma să expire în august 2021. Documentul va intra în vigoare de la 23 iulie 2021.

Obligaţia de a prezenta la sediul oficiului registrului comerțului a documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu sociaL a fost eliminată.  

Până acum, aşa cum prevede Legea societăților nr. 31/1990 , la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se prezenta la sediul Oficiului Registrului Comerțului documentul care atesta dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în Registrul comerțului, oficiul  transmitea documentul care atesta dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

Legea nr. 206/2021 mai prevede abrogarea alineatului care prevede că informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerțului pe cheltuiala solicitantului.

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial.

 

Comentarii:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here